Výsledky Neonatologické péče v ČR v jednotlivých hmotnostních kategoriích 2005

V následujícíh grafech a tabulkách je uvedena mortalita (úmrtnost) v jednotlivých hmotnostních kategoriích (přehled od roku 1999), dle času (SNČU = časná novorozenecká úmrtnost, SNPU = pozdní novorozenecká úmrtnost, SKÚ = kojenecká úmrtnost) včetně podílu VVV (vrozených vývojových vad) a příčiny (IVH = nitrokomorové krvácení, ARS = respirační selhání, Infekce a jiné).

Dále morbidita (nemocnost) v závažných novorozeneckých zdravotních komplikacích tedy: IVH (Nitrokomorové krvácení 3 - 4 stupně), PVL (periventrikulární leukomalacie), PHH (posthemoragický hydrocefalus), CLD (chronické plicní postižení), ROP (retinopatie nedonošených 3 a vyššího stupně), HIE (hypoxicko ischemická encefalopatie) a M/E (meningitida a encefalitida). Tabulky uvádí výsledky v celé ČR, Perinatologických centrech intenzivní péče a v ostatních nemocnicích.

Novorozenecká mortalita v jednotlivých hmotnostních kategoriích od roku 1999

Novorozenecká mortalita dle příčiny 2005

Výsledky Česká Republika 2005

Česká republika 2005
ČR Hmotnost ≤ 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g ≥ 2500 g Celkem
živě celkem 166 240 661 1415 4469 97469 104420
narození % 0,16 0,23 0,63 1,36 4,28 93,34 100
zemř. 0-6 dní celkem 34 15 21 11 10 27 118
na vvv 3 4 5 5 6 12 35
SČNU (°/oo) 204,82 62,50 31,77 7,77 2,24 0,28 1,13
SČNU bez vvv (°/oo) 190,18 46,61 24,39 4,26 0,90 0,15 0,80
zemř. 7-27 dní celkem 27 10 15 6 6 6 70
na vvv 1 2 2 2 1 2 10
SPNU (°/oo) 162,65 41,67 22,69 4,24 1,34 0,06 0,67
SPNU bez vvv (°/oo) 157,58 33,61 19,73 2,83 1,12 0,04 0,57
zemř. nad 27 dní celkem 7 9 1 1 4 5 27
na vvv 0 1 0 1 4 4 10
SKU (°/oo) 42,17 37,50 1,51 0,71 0,90 0,05 0,26
SKU bez vvv (°/oo) 42,17 33,47 1,51 0,00 0,00 0,01 0,16
zemř. 0-27 dní celkem 61 25 36 17 16 33 188
na vvv 4 6 7 7 7 14 45
SNU (°/oo) 367,47 104,17 54,46 12,01 3,58 0,34 1,80
SNU bez vvv (°/oo) 351,85 81,20 44,34 7,10 2,02 0,19 1,37
ČR Hmotnost ≤ 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g ≥ 2500 g Celkem
zemř. 0-6 dní IVH 17 4 5 3 1 11 41
% 54,84 36,36 31,25 50,00 25,00 73,33 49,40
ARS 8 1 3 0 1 2 15
% 25,81 9,09 18,75 0,00 25,00 13,33 18,07
INF 6 5 7 3 1 2 24
% 19,35 45,45 43,75 50,00 25,00 13,33 28,92
jiné 0 1 1 0 1 0 3
% 0,00 9,09 6,25 0,00 25,00 0,00 3,61
zemř. 7-27 dní IVH 12 3 3 0 1 1 20
% 46,15 37,50 23,08 0,00 20,00 25,00 33,33
ARS 0 1 0 0 0 0 1
% 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67
INF 14 4 10 4 2 1 35
% 53,85 50,00 76,92 100,00 40,00 25,00 58,33
jiné 0 0 0 0 2 1 3
% 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 25,00 5,00
zemř. nad IVH 1 4 0 0 0 1 6
27 dní % 14,29 50,00 0,00 0,00 0,00 100,00 35,29
ARS 1 0 0 0 0 0 1
% 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88
INF 4 4 1 0 0 0 9
% 57,14 50,00 100,00 0,00 0,00 0,00 52,94
jiné 1 0 0 0 0 0 1
% 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88
zemř. 0-27 dní IVH 29 7 8 3 2 12 61
% 50,88 36,84 27,59 30,00 22,22 63,16 42,66
ARS 8 2 3 0 1 2 20
% 14,04 10,53 10,34 0,00 11,11 10,53 13,99
INF 20 9 17 7 3 3 59
% 35,09 47,37 58,62 70,00 33,33 15,79 41,26
jiné 0 1 1 0 3 1 6
% 0,00 5,26 3,45 0,00 33,33 5,26 4,20
ČR Hmotnost ≤ 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g ≥ 2500 g Celkem
Morbidita IVH 8 15 8 4 4 1 40
% 8,16 7,28 1,28 0,29 0,09 0,00 0,04
PVL 8 11 18 9 1 3 50
% 8,16 5,34 2,88 0,64 0,02 0,00 0,05
PHH 2 10 3 3 1 5 24
% 2,04 4,85 0,48 0,21 0,02 0,01 0,02
CLD 36 34 24 3 1 0 98
% 36,73 16,50 3,85 0,21 0,02 0,00 0,09
ROP 23 20 8 1 0 0 52
% 23,47 9,71 1,28 0,07 0,00 0,00 0,05
HIE 0 0 2 2 10 43 57
% 0,00 0,00 0,32 0,14 0,22 0,04 0,05
M/E 0 1 2 0 0 3 6
% 0,00 0,49 0,32 0,00 0,00 0,00 0,01
bez postižení 43 133 514 1352 4133 97126 103301
% 43,88 64,56 82,37 96,78 92,90 99,69 99,13
ČR Hmotnost ≤ 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g ≥ 2500 g Celkem
přežilo celkem 98 206 624 1397 4449 97431 104205
% 59,04 85,83 94,40 98,73 99,55 99,96 99,79

Výsledky Perinatologická centra intenzivní péče 2005

Perinatologická centra 2005
Centra Hmotnost ≤ 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g ≥ 2500 g Celkem
živě celkem 149 219 543 925 1893 30209 33938
narození % 0,44 0,65 1,60 2,73 5,58 89,01 100
zemř. 0-6 dní celkem 30 13 15 7 7 14 86
na vvv 2 3 5 5 5 9 29
SČNU (°/oo) 201,34 59,36 27,62 7,57 3,70 0,46 2,53
SČNU bez vvv (°/oo) 190,48 46,30 18,59 2,17 1,06 0,17 1,68
zemř. 7-27 dní celkem 22 8 11 4 0 0 45
na vvv 1 2 2 1 0 0 6
SPNU (°/oo) 147,65 36,53 20,26 4,32 0,00 0,00 1,33
SPNU bez vvv (°/oo) 141,89 27,65 16,64 3,25 0,00 0,00 1,15
zemř. nad 27 dní celkem 6 8 1 1 1 3 20
na vvv 0 1 0 1 1 2 5
SKU (°/oo) 40,27 36,53 1,84 1,08 0,53 0,10 0,59
SKU bez vvv (°/oo) 40,27 32,11 1,84 0,00 0,00 0,03 0,44
zemř. 0-27 dní celkem 52 21 26 11 7 14 131
na vvv 3 5 7 6 5 9 35
SNU (°/oo) 348,99 95,89 47,88 11,89 3,70 0,46 3,86
SNU bez vvv (°/oo) 335,62 74,77 35,45 5,44 1,06 0,17 2,83
Centra Hmotnost ≤ 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g ≥ 2500 g Celkem
zemř. 0-6 dní IVH 13 3 4 2 0 3 25
% 46,43 30,00 40,00 100,00 0,00 60,00 43,86
ARS 8 1 1 0 0 1 11
% 28,57 10,00 10,00 0,00 0,00 20,00 19,30
INF 6 5 5 0 1 1 18
% 21,43 50,00 50,00 0,00 50,00 20,00 31,58
jiné 0 1 0 0 1 0 2
% 0,00 10,00 0,00 0,00 50,00 0,00 3,51
zemř. 7-27 dní IVH 10 2 1 0 0 0 13
% 47,62 33,33 11,11 0,00 0,00 0,00 33,33
ARS 0 1 0 0 0 0 1
% 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56
INF 11 3 8 3 0 0 25
% 52,38 50,00 88,89 100,00 0,00 0,00 64,10
jiné 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zemř. nad 27 dní IVH 1 4 0 0 0 1 6
% 16,67 57,14 0,00 0,00 0,00 100,00 40,00
ARS 1 0 0 0 0 0 1
% 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67
INF 3 3 1 0 0 0 7
% 50,00 42,86 100,00 0,00 0,00 0,00 46,67
jiné 1 0 0 0 0 0 1
% 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67
zemř. 0-27 dní IVH 23 5 5 2 0 3 38
% 46,94 31,25 26,32 40,00 0,00 60,00 39,58
ARS 8 2 1 0 0 1 15
% 16,33 12,50 5,26 0,00 0,00 20,00 15,63
INF 17 8 13 3 1 1 43
% 34,69 50,00 68,42 60,00 50,00 20,00 44,79
jiné 0 1 0 0 1 0 2
% 0,00 6,25 0,00 0,00 50,00 0,00 2,08
Centra Hmotnost ≤ 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g ≥ 2500 g Celkem
Morbidita IVH 8 13 7 4 4 0 36
% 8,79 6,84 1,36 0,44 0,21 0,00 0,11
PVL 7 10 16 8 0 3 44
% 7,69 5,26 3,10 0,88 0,00 0,01 0,13
PHH 2 8 2 3 1 4 20
% 2,20 4,21 0,39 0,33 0,05 0,01 0,06
CLD 36 30 23 2 1 0 92
% 39,56 15,79 4,46 0,22 0,05 0,00 0,27
ROP 22 17 6 0 0 0 45
% 24,18 8,95 1,16 0,00 0,00 0,00 0,13
HIE 0 0 1 2 5 17 25
% 0,00 0,00 0,19 0,22 0,27 0,06 0,07
M/E 0 3 1 0 0 3 7
% 0,00 1,58 0,19 0,00 0,00 0,01 0,02
bez postižení 38 126 462 891 1876 30172 33565
% 41,76 66,32 89,53 97,59 99,52 99,93 99,34

Centra
Hmotnost ≤ 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g ≥ 2500 g Celkem
přežilo celkem 91 190 516 913 1885 30192 33787
% 61,07 86,76 95,03 98,70 99,58 99,94 99,56

Výsledky ostatní nemocnice 2005

Mimo perinatologická centra intenzivní péče 2005
Mimo PC Hmotnost ≤ 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g ≥ 2500 g Celkem
živě celkem 17 21 118 490 2576 67260 70482
narození % 0,02 0,03 0,17 0,70 3,65 95,43 100
zemř. 0-6 dní celkem 4 2 6 4 3 13 32
na vvv 1 1 0 0 1 3 6
SČNU (°/oo) 235,29 95,24 50,85 8,16 1,16 0,19 0,45
SČNU bez vvv (°/oo) 187,50 50,00 50,85 8,16 0,78 0,15 0,37
zemř. 7-27 dní celkem 5 2 4 2 6 6 25
na vvv 0 0 0 1 1 2 4
SPNU (°/oo) 294,12 95,24 33,90 4,08 2,33 0,09 0,35
SPNU bez vvv (°/oo) 294,12 95,24 33,90 2,04 1,94 0,06 0,30
zemř. nad 27 dní celkem 1 1 0 0 3 2 7
na vvv 0 0 0 0 3 2 5
SKU (°/oo) 58,82 47,62 0,00 0,00 1,16 0,03 0,10
SKU bez vvv (°/oo) 58,82 47,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
zemř. 0-27 dní celkem 9 4 10 6 9 19 57
na vvv 1 1 0 1 2 5 10
SNU (°/oo) 529,41 190,48 84,75 12,24 3,49 0,28 0,81
SNU bez vvv (°/oo) 500,00 150,00 84,75 10,22 2,72 0,21 0,67
Mimo PC Hmotnost ≤ 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g ≥ 2500 g Celkem
zemř. 0-6 dní IVH 4 1 1 1 1 8 16
% 133,33 100,00 16,67 25,00 50,00 80,00 61,54
ARS 0 0 2 0 1 1 4
% 0,00 0,00 33,33 0,00 50,00 10,00 15,38
INF 0 0 2 3 0 1 6
% 0,00 0,00 33,33 75,00 0,00 10,00 23,08
jiné 0 0 1 0 0 0 1
% 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 3,85
zemř. 7-27 dní IVH 2 1 2 0 1 1 7
% 40,00 50,00 50,00 0,00 20,00 25,00 33,33
ARS 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INF 3 1 2 1 2 1 10
% 60,00 50,00 50,00 100,00 40,00 25,00 47,62
jiné 0 0 0 0 2 1 3
% 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 25,00 14,29
zemř. nad 27 dní IVH 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARS 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INF 1 1 0 0 0 0 2
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
jiné 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zemř. 0-27 dní IVH 6 2 3 1 2 9 23
% 75,00 66,67 30,00 20,00 28,57 64,29 48,94
ARS 0 0 2 0 1 1 5
% 0,00 0,00 20,00 0,00 14,29 7,14 10,64
INF 3 1 4 4 2 2 16
% 37,50 33,33 40,00 80,00 28,57 14,29 34,04
jiné 0 0 1 0 2 1 4
% 0,00 0,00 10,00 0,00 28,57 7,14 8,51
Mimo PC Hmotnost ≤ 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g ≥ 2500 g Celkem
Morbidita IVH 0 2 1 0 0 1 4
% 0,00 12,50 0,93 0,00 0,00 0,00 0,01
PVL 1 1 2 1 1 0 6
% 14,29 6,25 1,85 0,21 0,04 0,00 0,01
PHH 0 2 1 0 0 1 4
% 0,00 12,50 0,93 0,00 0,00 0,00 0,01
CLD 0 4 1 1 0 0 6
% 0,00 25,00 0,93 0,21 0,00 0,00 0,01
ROP 1 3 2 1 0 0 7
% 14,29 18,75 1,85 0,21 0,00 0,00 0,01
HIE 0 0 1 0 5 26 32
% 0,00 0,00 0,93 0,00 0,20 0,04 0,05
M/E 0 2 1 0 0 0 3
% 0,00 12,50 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00
bez postižení 5 7 52 461 2257 66954 69736
% 71,43 43,75 48,15 95,25 88,03 99,58 99,03

Mimo PC Hmotnost ≤ 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g ≥ 2500 g Celkem
přežilo celkem 7 16 108 484 2564 67239 70418
% 41,18 76,19 91,53 98,78 99,53 99,97 99,91