Výsledky Neonatologické péče v ČR v jednotlivých hmotnostních kategoriích 2010

V následujícíh grafech a tabulkách je uvedena mortalita (úmrtnost) v jednotlivých hmotnostních kategoriích (přehled od roku 1999), dle času (SNČU = časná novorozenecká úmrtnost, SNPU = pozdní novorozenecká úmrtnost, SKÚ = kojenecká úmrtnost) včetně podílu VVV (vrozených vývojových vad) a příčiny (IVH = nitrokomorové krvácení, ARS = respirační selhání, Infekce a jiné).

Dále morbidita (nemocnost) v závažných novorozeneckých zdravotních komplikacích tedy: IVH (Nitrokomorové krvácení 3 - 4 stupně), PVL (periventrikulární leukomalacie), PHH (posthemoragický hydrocefalus), CLD (chronické plicní postižení), ROP (retinopatie nedonošených 3 a vyššího stupně), HIE (hypoxicko ischemická encefalopatie) a M/E (meningitida a encefalitida). Tabulky uvádí výsledky v celé ČR, Perinatologických centrech intenzivní péče a v ostatních nemocnicích.

Novorozenecká mortalita v jednotlivých hmotnostních kategoriích od roku 1999

Novorozenecká mortalita dle příčiny 2010

Výsledky Česká Republika 2010

Česká republika 2010

ČR Hmotnost ≤ 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g ≥ 2500 g Celkem
živě celkem 180 298 882 1988 5603 109230 118181
narození % 0,15 0,25 0,75 1,68 4,74 92,43 100

zemř. 0-6 dní celkem 25 22 5 16 16 22 106

na vvv 0 3 3 11 7 8 32

SČNU (°/oo) 138,89 73,83 5,67 8,05 2,86 0,20 0,90

SČNU bez vvv (°/oo) 138,89 64,41 2,28 2,53 1,61 0,13 0,63
zemř. 7-27 dní celkem 22 15 12 1 5 9 64

na vvv 1 2 3 1 2 3 12

SPNU (°/oo) 122,22 50,34 13,61 0,50 0,89 0,08 0,54

SPNU bez vvv (°/oo) 117,32 43,92 10,24 0,00 0,54 0,05 0,44
zemř. nad 27 dní celkem 7 3 6 2 4 3 25

na vvv 0 1 3 1 2 0 7

SKU (°/oo) 38,89 10,07 6,80 1,01 0,71 0,03 0,21

SKU bez vvv (°/oo) 38,89 6,73 3,41 0,50 0,36 0,03 0,15
zemř. 0-27 dní celkem 47 37 17 17 21 31 170

na vvv 1 5 6 12 9 11 44

SNU (°/oo) 261,11 124,16 19,27 8,55 3,75 0,28 1,44

SNU bez vvv (°/oo) 256,98 109,22 12,56 2,53 2,15 0,18 1,07
ČR Hmotnost ≤ 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g ≥ 2500 g Celkem
zemř. 0-6 dní IVH 12 8 1 3 2 8 34

% 48,00 42,11 50,00 60,00 22,22 57,14 45,95

ARS 2 4 0 2 2 2 12

% 8,00 21,05 0,00 40,00 22,22 14,29 16,22

INF 9 5 1 1 4 2 22

% 36,00 26,32 50,00 20,00 44,44 14,29 29,73

jiné 2 1 0 0 0 2 5

% 8,00 5,26 0,00 0,00 0,00 14,29 6,76
zemř. 7-27 dní IVH 6 5 1 0 2 4 18

% 28,57 38,46 11,11 0,00 66,67 66,67 34,62

ARS 0 0 0 0 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INF 9 7 7 0 0 1 24

% 42,86 53,85 77,78 0,00 0,00 16,67 46,15

jiné 5 1 1 0 0 1 8

% 23,81 7,69 11,11 0,00 0,00 16,67 15,38
zemř. nad IVH 2 1 0 0 1 3 7
27 dní % 28,57 50,00 0,00 0,00 50,00 100,00 38,89

ARS 0 0 0 0 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INF 4 1 2 0 1 0 8

% 57,14 50,00 66,67 0,00 50,00 0,00 44,44

jiné 1 0 1 0 0 0 2

% 14,29 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 11,11
zemř. 0-27 dní IVH 18 13 2 3 4 12 52

% 39,13 40,63 18,18 60,00 33,33 60,00 41,27

ARS 2 4 0 2 2 2 13

% 4,35 12,50 0,00 40,00 16,67 10,00 10,32

INF 18 12 8 1 4 3 46

% 39,13 37,50 72,73 20,00 33,33 15,00 36,51

jiné 7 2 1 0 0 3 13

% 15,22 6,25 9,09 0,00 0,00 15,00 10,32
ČR Hmotnost ≤ 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g ≥ 2500 g Celkem
Morbidita IVH 14 5 21 4 2 3 49

% 11,11 1,94 2,44 0,20 0,04 0,00 0,04

PVL 5 6 20 7 1 0 39

% 3,97 2,33 2,33 0,36 0,02 0,00 0,03

PHH 7 1 10 4 3 3 28

% 5,56 0,39 1,16 0,20 0,05 0,00 0,02

CLD 59 32 15 1 1 0 108

% 46,83 12,40 1,75 0,05 0,02 0,00 0,09

ROP 16 6 4 0 0 5 31

% 12,70 2,33 0,47 0,00 0,00 0,00 0,03

HIE 1 3 0 0 10 72 86

% 0,79 1,16 0,00 0,00 0,18 0,07 0,07

M/E 1 2 4 1 0 0 8

% 0,79 0,78 0,47 0,05 0,00 0,00 0,01

bez postižení 41 182 777 1936 5465 109115 117516

% 32,54 70,54 90,45 98,32 97,97 99,93 99,60

ČR Hmotnost ≤ 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g ≥ 2500 g Celkem
přežilo celkem 126 258 859 1969 5578 109196 117986

% 70,00 86,58 97,39 99,04 99,55 99,97 99,83

Výsledky Perinatologická centra intenzivní péče 2010

Perinatologická centra 2010

Centra Hmotnost ≤ 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g ≥ 2500 g Celkem
živě celkem 158 260 717 1200 2271 34673 39279
narození % 0,40 0,66 1,83 3,06 5,78 88,27 100

zemř. 0-6 dní celkem 20 15 4 9 8 10 66

na vvv 0 4 3 6 3 4 20

SČNU (°/oo) 126,58 57,69 5,58 7,50 3,52 0,29 1,68

SČNU bez vvv (°/oo) 126,58 42,97 1,40 2,51 2,20 0,17 1,17
zemř. 7-27 dní celkem 19 9 10 2 2 3 45

na vvv 2 2 3 1 2 2 12

SPNU (°/oo) 120,25 34,62 13,95 1,67 0,88 0,09 1,15

SPNU bez vvv (°/oo) 108,97 27,13 9,80 0,83 0,00 0,03 0,84
zemř. nad 27 dní celkem 7 2 6 1 1 0 17

na vvv 0 1 3 1 0 0 5

SKU (°/oo) 44,30 7,69 8,37 0,83 0,44 0,00 0,43

SKU bez vvv (°/oo) 44,30 3,86 4,20 0,00 0,44 0,00 0,31
zemř. 0-27 dní celkem 39 24 14 11 10 13 111

na vvv 2 6 6 7 5 6 32

SNU (°/oo) 246,84 92,31 19,53 9,17 4,40 0,37 2,83

SNU bez vvv (°/oo) 237,18 70,87 11,25 3,35 2,21 0,20 2,01
Centra Hmotnost ≤ 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g ≥ 2500 g Celkem
zemř. 0-6 dní IVH 10 6 0 0 0 4 20

% 50,00 54,55 0,00 0,00 0,00 66,67 43,48

ARS 2 0 0 0 0 0 2

% 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,35

INF 8 5 1 1 3 1 19

% 40,00 45,45 100,00 33,33 60,00 16,67 41,30

jiné 0 0 0 2 2 1 5

% 0,00 0,00 0,00 66,67 40,00 16,67 10,87
zemř. 7-27 dní IVH 6 2 1 0 0 0 9

% 35,29 28,57 14,29 0,00 0,00 0,00 27,27

ARS 0 0 0 0 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INF 7 5 5 0 0 0 17

% 41,18 71,43 71,43 0,00 0,00 0,00 51,52

jiné 4 0 1 1 0 1 7

% 23,53 0,00 14,29 100,00 0,00 100,00 21,21
zemř. nad 27 dní IVH 2 1 0 0 1 0 4

% 28,57 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 33,33

ARS 0 0 0 0 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INF 4 0 1 0 0 0 5

% 57,14 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 41,67

jiné 1 0 2 0 0 0 3

% 14,29 0,00 66,67 0,00 0,00 0,00 25,00
zemř. 0-27 dní IVH 16 8 1 0 0 4 29

% 43,24 44,44 12,50 0,00 0,00 57,14 36,71

ARS 2 0 0 0 0 0 8

% 5,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,13

INF 15 10 6 1 3 1 36

% 40,54 55,56 75,00 25,00 60,00 14,29 45,57

jiné 4 0 1 3 2 2 12

% 10,81 0,00 12,50 75,00 40,00 28,57 15,19
Centra Hmotnost ≤ 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g ≥ 2500 g Celkem
Morbidita IVH 12 4 15 2 2 1 36

% 10,71 1,71 2,15 0,17 0,09 0,00 0,09

PVL 6 6 20 8 1 0 41

% 5,36 2,56 2,87 0,67 0,04 0,00 0,10

PHH 3 1 7 3 2 1 17

% 2,68 0,43 1,00 0,25 0,09 0,00 0,04

CLD 52 28 13 1 1 0 95

% 46,43 11,97 1,87 0,08 0,04 0,00 0,24

ROP 15 6 4 0 0 0 25

% 13,39 2,56 0,57 0,00 0,00 0,00 0,06

HIE 0 0 0 2 5 28 35

% 0,00 0,00 0,00 0,17 0,22 0,08 0,09

M/E 1 1 4 1 0 0 7

% 0,89 0,43 0,57 0,08 0,00 0,00 0,02

bez postižení 37 167 637 1167 2198 34638 38844

% 33,04 71,37 91,39 98,23 97,26 99,94 99,22

Centra Hmotnost ≤ 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g ≥ 2500 g Celkem
přežilo celkem 112 234 697 1188 2260 34660 39151

% 70,89 90,00 97,21 99,00 99,52 99,96 99,67

Výsledky ostatní nemocnice 2010

Mimo perinatologická centra intenzivní péče 2010
Mimo PC Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
živě celkem 22 38 165 788 3332 74557 78902
narození % 0,03 0,05 0,21 1,00 4,22 94,49 100
zemř. 0-6 dní celkem 5 7 1 7 8 12 40
na vvv 0 0 0 5 4 4 13
SČNU (°/oo) 227,27 184,21 6,06 8,88 2,40 0,16 0,51
SČNU bez vvv (°/oo) 227,27 184,21 6,06 2,55 1,20 0,11 0,34
zemř. 7-27 dní celkem 3 6 2 0 3 6 20
na vvv 0 0 0 0 0 1 1
SPNU (°/oo) 136,36 157,89 12,12 0,00 0,90 0,08 0,25
SPNU bez vvv (°/oo) 136,36 157,89 12,12 0,00 0,90 0,07 0,24
zemř. nad 27 dní celkem 0 1 0 1 3 3 8
na vvv 0 0 0 0 2 0 2
SKU (°/oo) 0,00 26,32 0,00 1,27 0,90 0,04 0,10
SKU bez vvv (°/oo) 0,00 26,32 0,00 1,27 0,30 0,04 0,08
zemř. 0-27 dní celkem 8 13 3 7 11 18 60
na vvv 0 0 0 5 4 5 14
SNU (°/oo) 363,64 342,11 18,18 8,88 3,30 0,24 0,76
SNU bez vvv (°/oo) 363,64 342,11 18,18 2,55 2,10 0,17 0,58
Mimo PC Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
zemř. 0-6 dní IVH 2 2 1 3 2 4 14
% 40,00 28,57 100,00 150,00 50,00 50,00 51,85
ARS 0 4 0 2 2 2 10
% 0,00 57,14 0,00 100,00 50,00 25,00 37,04
INF 1 0 0 0 1 1 3
% 20,00 0,00 0,00 0,00 25,00 12,50 11,11
jiné 2 1 0 0 0 1 4
% 40,00 14,29 0,00 0,00 0,00 12,50 14,81
zemř. 7-27 dní IVH 0 3 0 0 2 4 9
% 0,00 50,00 0,00 0,00 66,67 80,00 47,37
ARS 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INF 2 2 2 0 0 1 7
% 66,67 33,33 100,00 0,00 0,00 20,00 36,84
jiné 1 1 0 0 0 0 2
% 33,33 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 10,53
zemř. nad 27 dní IVH 0 0 0 0 0 3 3
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 50,00
ARS 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INF 0 1 1 0 1 0 3
% 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 50,00
jiné 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zemř. 0-27 dní IVH 2 5 1 3 4 8 23
% 25,00 38,46 33,33 150,00 57,14 61,54 50,00
ARS 0 4 0 2 2 2 6
% 0,00 30,77 0,00 100,00 28,57 15,38 13,04
INF 3 2 2 0 1 2 10
% 37,50 15,38 66,67 0,00 14,29 15,38 21,74
jiné 3 2 0 0 0 1 6
% 37,50 15,38 0,00 0,00 0,00 7,69 13,04
Mimo PC Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
Morbidita IVH 2 1 6 2 0 2 13
% 14,29 4,17 3,70 0,26 0,00 0,00 0,02
PVL 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PHH 4 0 3 1 1 2 11
% 28,57 0,00 1,85 0,13 0,03 0,00 0,01
CLD 7 4 2 0 0 0 13
% 50,00 16,67 1,23 0,00 0,00 0,00 0,02
ROP 1 0 0 0 0 5 6
% 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
HIE 1 3 0 0 5 44 53
% 7,14 12,50 0,00 0,00 0,15 0,06 0,07
M/E 0 1 0 0 0 0 1
% 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bez postižení 4 15 140 769 3267 74477 78672
% 28,57 62,50 86,42 98,59 98,46 99,92 99,79
Mimo PC Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
přežilo celkem 14 24 162 780 3318 74536 78834
% 63,64 63,16 98,18 98,98 99,58 99,97 99,91