Výsledky Neonatologické péče v ČR v jednotlivých hmotnostních kategoriích 2011

V následujícíh grafech a tabulkách je uvedena mortalita (úmrtnost) v jednotlivých hmotnostních kategoriích (přehled od roku 1999), dle času (SNČU = časná novorozenecká úmrtnost, SNPU = pozdní novorozenecká úmrtnost, SKÚ = kojenecká úmrtnost) včetně podílu VVV (vrozených vývojových vad) a příčiny (IVH = nitrokomorové krvácení, ARS = respirační selhání, Infekce a jiné).

Dále morbidita (nemocnost) v závažných novorozeneckých zdravotních komplikacích tedy: IVH (Nitrokomorové krvácení 3 - 4 stupně), PVL (periventrikulární leukomalacie), PHH (posthemoragický hydrocefalus), CLD (chronické plicní postižení), ROP (retinopatie nedonošených 3 a vyššího stupně), HIE (hypoxicko ischemická encefalopatie) a M/E (meningitida a encefalitida). Tabulky uvádí výsledky v celé ČR, Perinatologických centrech intenzivní péče a v ostatních nemocnicích.

Novorozenecká mortalita v jednotlivých hmotnostních kategoriích od roku 1999

Novorozenecká mortalita dle příčiny 2011

Výsledky Česká republika 2011

Česká republika 2011

ČR Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
živě celkem 179 301 807 1754 5259 101024 109324
narození % 0,16 0,28 0,74 1,60 4,81 92,41 100
zemř. 0-6 dní celkem 22 17 27 15 10 19 110
na vvv 2 0 8 9 7 11 37
SČNU (°/oo) 122,91 56,48 33,46 8,55 1,90 0,19 1,01
SČNU bez vvv (°/oo) 112,99 56,48 23,78 3,44 0,57 0,08 0,67
zemř. 7-27 dní celkem 27 12 8 1 1 11 60
na vvv 1 1 2 1 1 5 11
SPNU (°/oo) 150,84 39,87 9,91 0,57 0,19 0,11 0,55
SPNU bez vvv (°/oo) 146,07 36,67 7,45 0,00 0,00 0,06 0,45
zemř. nad 27 dní celkem 7 7 6 4 2 7 33
na vvv 0 1 2 2 1 4 10
SKU (°/oo) 39,11 23,26 7,43 2,28 0,38 0,07 0,30
SKU bez vvv (°/oo) 39,11 20,00 4,97 1,14 0,19 0,03 0,21
zemř. 0-27 dní celkem 49 29 35 16 11 30 170
na vvv 3 1 10 10 8 16 48
SNU (°/oo) 273,74 96,35 43,37 9,12 2,09 0,30 1,56
SNU bez vvv (°/oo) 261,36 93,33 31,37 3,44 0,57 0,14 1,12
ČR Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
zemř. 0-6 dní IVH 10 8 5 3 0 5 31
% 50,00 47,06 26,32 50,00 0,00 62,50 42,47
ARS 3 4 2 0 0 0 9
% 15,00 23,53 10,53 0,00 0,00 0,00 12,33
INF 5 5 10 3 2 1 26
% 25,00 29,41 52,63 50,00 66,67 12,50 35,62
jiné 2 0 2 0 1 2 7
% 10,00 0,00 10,53 0,00 33,33 25,00 9,59
zemř. 7-27 dní IVH 15 3 1 0 0 4 23
% 57,69 27,27 16,67 0,00 0,00 66,67 46,94
ARS 0 1 0 0 0 0 1
% 0,00 9,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2,04
INF 10 7 5 0 0 1 23
% 38,46 63,64 83,33 0,00 0,00 16,67 46,94
jiné 1 0 0 0 0 1 2
% 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 4,08
zemř. nad IVH 0 2 0 0 0 1 3
27 dní % 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 33,33 13,04
ARS 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INF 4 3 4 1 0 2 14
% 57,14 50,00 100,00 50,00 0,00 66,67 60,87
jiné 3 1 0 1 1 0 6
% 42,86 16,67 0,00 50,00 100,00 0,00 26,09
zemř. 0-27 dní IVH 25 11 6 3 0 9 54
% 54,35 39,29 24,00 50,00 0,00 64,29 44,26
ARS 3 5 2 0 0 0 6
% 6,52 17,86 8,00 0,00 0,00 0,00 4,92
INF 15 12 15 3 2 2 49
% 32,61 42,86 60,00 50,00 66,67 14,29 40,16
jiné 3 0 2 0 1 3 9
% 6,52 0,00 8,00 0,00 33,33 21,43 7,38
ČR Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
Morbidita IVH 11 11 14 9 2 4 51
% 8,94 4,15 1,83 0,52 0,04 0,00 0,05
PVL 1 6 18 13 3 5 46
% 0,81 2,26 2,35 0,75 0,06 0,00 0,04
PHH 4 7 6 9 2 4 32
% 3,25 2,64 0,78 0,52 0,04 0,00 0,03
CLD 30 22 10 0 0 0 62
% 24,39 8,30 1,31 0,00 0,00 0,00 0,06
ROP 13 5 5 0 0 8 31
% 10,57 1,89 0,65 0,00 0,00 0,01 0,03
HIE 0 0 0 5 11 62 78
% 0,00 0,00 0,00 0,29 0,21 0,06 0,07
M/E 0 1 1 1 1 6 10
% 0,00 0,38 0,13 0,06 0,02 0,01 0,01
bez postižení 53 190 697 1697 5227 100906 108842
% 43,09 71,70 90,99 97,87 99,64 99,92 99,74
ČR Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
přežilo celkem 123 265 766 1734 5246 100987 109121
% 68,72 88,04 94,92 98,86 99,75 99,96 99,81

Výsledky Perinatologická centra intenzivní péče 2011

Perinatologická centra 2011
Centra Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
živě celkem 153 260 668 1061 2233 32700 37075
narození % 0,41 0,70 1,80 2,86 6,02 88,20 100
zemř. 0-6 dní celkem 18 11 19 6 3 8 65
na vvv 2 0 6 4 3 6 21
SČNU (°/oo) 117,65 42,31 28,44 5,66 1,34 0,24 1,75
SČNU bez vvv (°/oo) 105,96 42,31 19,64 1,89 0,00 0,06 1,19
zemř. 7-27 dní celkem 24 7 5 1 1 6 44
na vvv 1 1 2 1 1 4 10
SPNU (°/oo) 156,86 26,92 7,49 0,94 0,45 0,18 1,19
SPNU bez vvv (°/oo) 151,32 23,17 4,50 0,00 0,00 0,06 0,92
zemř. nad 27 dní celkem 5 4 6 2 1 5 23
na vvv 0 1 2 1 1 3 8
SKU (°/oo) 32,68 15,38 8,98 1,89 0,45 0,15 0,62
SKU bez vvv (°/oo) 32,68 11,58 6,01 0,94 0,00 0,06 0,40
zemř. 0-27 dní celkem 42 18 24 7 4 14 109
na vvv 3 1 8 5 4 10 31
SNU (°/oo) 274,51 69,23 35,93 6,60 1,79 0,43 2,94
SNU bez vvv (°/oo) 260,00 65,64 24,24 1,89 0,00 0,12 2,11
Centra Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
zemř. 0-6 dní IVH 9 4 4 1 0 1 19
% 56,25 36,36 30,77 50,00 0,00 50,00 43,18
ARS 2 3 2 0 0 0 7
% 12,50 27,27 15,38 0,00 0,00 0,00 15,91
INF 5 4 7 1 0 1 18
% 31,25 36,36 53,85 50,00 0,00 50,00 40,91
jiné 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zemř. 7-27 dní IVH 12 1 0 0 0 1 14
% 52,17 16,67 0,00 0,00 0,00 50,00 41,18
ARS 0 1 0 0 0 0 1
% 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2,94
INF 10 4 3 0 0 0 17
% 43,48 66,67 100,00 0,00 0,00 0,00 50,00
jiné 1 0 0 0 0 1 2
% 4,35 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 5,88
zemř. nad 27 dní IVH 0 1 0 0 0 1 2
% 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 50,00 13,33
ARS 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INF 2 1 4 0 0 1 8
% 40,00 33,33 100,00 0,00 0,00 50,00 53,33
jiné 3 1 0 1 0 0 5
% 60,00 33,33 0,00 100,00 0,00 0,00 33,33
zemř. 0-27 dní IVH 21 5 4 1 0 2 33
% 53,85 29,41 25,00 50,00 0,00 50,00 42,31
ARS 2 4 2 0 0 0 5
% 5,13 23,53 12,50 0,00 0,00 0,00 6,41
INF 15 8 10 1 0 1 35
% 38,46 47,06 62,50 50,00 0,00 25,00 44,87
jiné 1 0 0 0 0 1 2
% 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 2,56
Centra Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
Morbidita IVH 6 5 12 7 2 2 34
% 5,66 2,10 1,88 0,67 0,09 0,01 0,09
PVL 1 5 15 11 3 3 38
% 0,94 2,10 2,35 1,05 0,13 0,01 0,10
PHH 2 3 5 8 2 2 22
% 1,89 1,26 0,78 0,76 0,09 0,01 0,06
CLD 26 19 9 0 0 0 54
% 24,53 7,98 1,41 0,00 0,00 0,00 0,15
ROP 8 3 4 0 0 0 15
% 7,55 1,26 0,63 0,00 0,00 0,00 0,04
HIE 0 0 0 0 3 18 21
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,06 0,06
M/E 0 1 1 0 1 2 5
% 0,00 0,42 0,16 0,00 0,04 0,01 0,01
bez postižení 56 177 586 1026 2217 32654 36769
% 52,83 74,37 91,85 97,53 99,51 99,92 99,53

Centra Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
přežilo celkem 106 238 638 1052 2228 32681 36943
% 69,28 91,54 95,51 99,15 99,78 99,94 99,64

Výsledky ostatní nemocnice 2011

Mimo perinatologická centra intenzivní péče 2011
Mimo PC Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
živě celkem 26 41 139 693 3026 68324 72249
narození % 0,04 0,06 0,19 0,96 4,19 94,57 100
zemř. 0-6 dní celkem 4 6 8 9 7 11 45
na vvv 0 0 2 5 4 5 16
SČNU (°/oo) 153,85 146,34 57,55 12,99 2,31 0,16 0,62
SČNU bez vvv (°/oo) 153,85 146,34 43,80 5,81 0,99 0,09 0,40
zemř. 7-27 dní celkem 3 5 3 0 0 5 16
na vvv 0 0 0 0 0 1 1
SPNU (°/oo) 115,38 121,95 21,58 0,00 0,00 0,07 0,22
SPNU bez vvv (°/oo) 115,38 121,95 21,58 0,00 0,00 0,06 0,21
zemř. nad 27 dní celkem 2 3 0 2 1 2 10
na vvv 0 0 0 1 0 1 2
SKU (°/oo) 76,92 73,17 0,00 2,89 0,33 0,03 0,14
SKU bez vvv (°/oo) 76,92 73,17 0,00 1,45 0,33 0,01 0,11
zemř. 0-27 dní celkem 7 11 11 9 7 16 61
na vvv 0 0 2 5 4 6 17
SNU (°/oo) 269,23 268,29 79,14 12,99 2,31 0,23 0,84
SNU bez vvv (°/oo) 269,23 268,29 65,69 5,81 0,99 0,15 0,61
Mimo PC Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
zemř. 0-6 dní IVH 1 4 1 2 0 4 12
% 25,00 66,67 16,67 50,00 0,00 66,67 41,38
ARS 1 1 0 0 0 0 2
% 25,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 6,90
INF 0 1 3 2 2 0 8
% 0,00 16,67 50,00 50,00 66,67 0,00 27,59
jiné 2 0 2 0 1 2 7
% 50,00 0,00 33,33 0,00 33,33 33,33 24,14
zemř. 7-27 dní IVH 3 2 1 0 0 3 9
% 100,00 40,00 33,33 0,00 0,00 75,00 60,00
ARS 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INF 0 3 2 0 0 1 6
% 0,00 60,00 66,67 0,00 0,00 25,00 40,00
jiné 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zemř. nad 27 dní IVH 0 1 0 0 0 0 1
% 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50
ARS 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INF 2 2 0 1 0 1 6
% 100,00 66,67 0,00 100,00 0,00 100,00 75,00
jiné 0 0 0 0 1 0 1
% 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 12,50
zemř. 0-27 dní IVH 4 6 2 2 0 7 21
% 57,14 54,55 22,22 50,00 0,00 70,00 47,73
ARS 1 1 0 0 0 0 1
% 14,29 9,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27
INF 0 4 5 2 2 1 14
% 0,00 36,36 55,56 50,00 66,67 10,00 31,82
jiné 2 0 2 0 1 2 7
% 28,57 0,00 22,22 0,00 33,33 20,00 15,91
Mimo PC Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
Morbidita IVH 5 6 2 2 0 2 17
% 29,41 22,22 1,56 0,29 0,00 0,00 0,02
PVL 0 1 3 2 0 2 8
% 0,00 3,70 2,34 0,29 0,00 0,00 0,01
PHH 2 4 1 1 0 2 10
% 11,76 14,81 0,78 0,15 0,00 0,00 0,01
CLD 4 3 1 0 0 0 8
% 23,53 11,11 0,78 0,00 0,00 0,00 0,01
ROP 5 2 1 0 0 8 16
% 29,41 7,41 0,78 0,00 0,00 0,01 0,02
HIE 0 0 0 5 8 44 57
% 0,00 0,00 0,00 0,73 0,27 0,06 0,08
M/E 0 0 0 1 0 4 5
% 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,01 0,01
bez postižení 3 13 111 671 3010 68252 72073
% 17,65 48,15 86,72 98,39 99,73 99,92 99,85

Mimo PC
Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
přežilo celkem 17 27 128 682 3018 68306 72178
% 65,38 65,85 92,09 98,41 99,74 99,97 99,90