Výsledky Neonatologické péče v ČR v jednotlivých hmotnostních kategoriích 2013

V následujícíh grafech a tabulkách je uvedena mortalita (úmrtnost) v jednotlivých hmotnostních kategoriích (přehled od roku 1999), dle času (SNČU = časná novorozenecká úmrtnost, SNPU = pozdní novorozenecká úmrtnost, SKÚ = kojenecká úmrtnost) včetně podílu VVV (vrozených vývojových vad) a příčiny (IVH = nitrokomorové krvácení, ARS = respirační selhání, Infekce a jiné).

Dále morbidita (nemocnost) v závažných novorozeneckých zdravotních komplikacích tedy: IVH (Nitrokomorové krvácení 3 - 4 stupně), PVL (periventrikulární leukomalacie), PHH (posthemoragický hydrocefalus), CLD (chronické plicní postižení), ROP (retinopatie nedonošených 3 a vyššího stupně), HIE (hypoxicko ischemická encefalopatie) a M/E (meningitida a encefalitida). Tabulky uvádí výsledky v celé ČR, Perinatologických centrech intenzivní péče a v ostatních nemocnicích.

Novorozenecká mortalita v jednotlivých hmotnostních kategoriích od roku 1999

Novorozenecká mortalita dle příčiny 2013

Výsledky Česká Republika 2013

Česká republika 2013

ČR Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
živě celkem 175 269 778 1859 5417 98826 107324
narození % 0,16 0,25 0,72 1,73 5,05 92,08 100
zemř. 0-6 dní celkem 31 13 20 16 6 23 109
na vvv 3 1 9 13 2 5 33
SČNU (°/oo) 177,14 48,33 25,71 8,61 1,11 0,23 1,02
SČNU bez vvv (°/oo) 162,79 44,78 14,30 1,63 0,74 0,18 0,71
zemř. 7-27 dní celkem 9 9 8 5 0 12 43
na vvv 1 0 0 2 0 5 8
SPNU (°/oo) 51,43 33,46 10,28 2,69 0,00 0,12 0,40
SPNU bez vvv (°/oo) 45,98 33,46 10,28 1,62 0,00 0,07 0,33
zemř. nad 27 dní celkem 7 3 2 4 1 3 20
na vvv 0 1 2 1 1 1 6
SKU (°/oo) 40,00 11,15 2,57 2,15 0,18 0,03 0,19
SKU bez vvv (°/oo) 40,00 7,46 0,00 1,61 0,00 0,02 0,13
zemř. 0-27 dní celkem 40 22 28 21 6 35 152
na vvv 4 1 9 15 2 10 41
SNU (°/oo) 228,57 81,78 35,99 11,30 1,11 0,35 1,42
SNU bez vvv (°/oo) 210,53 78,36 24,71 3,25 0,74 0,25 1,03
ČR Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
zemř. 0-6 dní IVH 14 6 1 1 1 10 33
% 50,00 50,00 9,09 33,33 25,00 55,56 43,42
ARS 11 2 1 1 1 2 18
% 39,29 16,67 9,09 33,33 25,00 11,11 23,68
INF 6 4 9 1 2 0 22
% 21,43 33,33 81,82 33,33 50,00 0,00 28,95
jiné 2 0 0 0 0 6 8
% 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 10,53
zemř. 7-27 dní IVH 0 1 2 0 0 2 5
% 0,00 11,11 25,00 0,00 0,00 28,57 14,29
ARS 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INF 7 7 5 1 0 2 22
% 87,50 77,78 62,50 33,33 0,00 28,57 62,86
jiné 1 1 1 2 0 3 8
% 12,50 11,11 12,50 66,67 0,00 42,86 22,86
zemř. nad IVH 2 0 0 0 0 0 2
27 dní % 28,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29
ARS 2 0 0 1 0 1 4
% 28,57 0,00 0,00 33,33 0,00 50,00 28,57
INF 2 1 0 0 0 0 3
% 28,57 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,43
jiné 1 1 0 2 0 1 5
% 14,29 50,00 0,00 66,67 0,00 50,00 35,71
zemř. 0-27 dní IVH 14 7 3 1 1 12 38
% 38,89 33,33 15,79 16,67 25,00 48,00 34,23
ARS 11 2 1 1 1 2 17
% 30,56 9,52 5,26 16,67 25,00 8,00 15,32
INF 13 11 14 2 2 2 44
% 36,11 52,38 73,68 33,33 50,00 8,00 39,64
jiné 3 1 1 2 0 9 16
% 8,33 4,76 5,26 33,33 0,00 36,00 14,41
ČR Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
Morbidita IVH 7 10 15 7 2 2 43
% 5,47 4,10 2,01 0,38 0,04 0,00 0,04
PVL 6 12 19 5 5 0 47
% 4,69 4,92 2,54 0,27 0,09 0,00 0,04
PHH 1 4 8 7 2 2 24
% 0,78 1,64 1,07 0,38 0,04 0,00 0,02
CLD 37 13 8 2 0 1 61
% 28,91 5,33 1,07 0,11 0,00 0,00 0,06
ROP 13 12 3 0 0 3 31
% 10,16 4,92 0,40 0,00 0,00 0,00 0,03
HIE 0 0 1 6 6 49 62
% 0,00 0,00 0,13 0,33 0,11 0,05 0,06
M/E 0 1 4 1 2 2 10
% 0,00 0,41 0,53 0,05 0,04 0,00 0,01
bez postižení 75 184 692 1806 5393 98732 106905
% 58,59 75,41 92,51 98,47 99,69 99,94 99,77
ČR Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
přežilo celkem 128 244 748 1834 5410 98788 107152
% 73,14 90,71 96,14 98,66 99,87 99,96 99,84

Výsledky Perinatologická centra intenzivní péče 2013

Perinatologická centra 2013

Centra Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
živě celkem 163 242 667 1126 3509 31982 37689
narození % 0,43 0,64 1,77 2,99 9,31 84,86 100
zemř. 0-6 dní celkem 26 12 18 11 1 8 76
na vvv 2 1 7 9 1 2 22
SČNU (°/oo) 159,51 49,59 26,99 9,77 0,28 0,25 2,02
SČNU bez vvv (°/oo) 149,07 45,64 16,67 1,79 0,00 0,19 1,43
zemř. 7-27 dní celkem 9 9 8 2 0 2 30
na vvv 1 0 0 1 0 1 3
SPNU (°/oo) 55,21 37,19 11,99 1,78 0,00 0,06 0,80
SPNU bez vvv (°/oo) 49,38 37,19 11,99 0,89 0,00 0,03 0,72
zemř. nad 27 dní celkem 7 3 2 2 1 1 16
na vvv 0 1 2 0 1 0 4
SKU (°/oo) 42,94 12,40 3,00 1,78 0,28 0,03 0,42
SKU bez vvv (°/oo) 42,94 8,30 0,00 1,78 0,00 0,03 0,32
zemř. 0-27 dní celkem 35 21 26 13 1 10 106
na vvv 3 1 7 10 1 3 25
SNU (°/oo) 214,72 86,78 38,98 11,55 0,28 0,31 2,81
SNU bez vvv (°/oo) 200,00 82,99 28,79 2,69 0,00 0,22 2,15
Centra Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
zemř. 0-6 dní IVH 12 6 1 1 0 4 24
% 50,00 54,55 9,09 50,00 0,00 66,67 44,44
ARS 6 2 1 1 0 0 10
% 25,00 18,18 9,09 50,00 0,00 0,00 18,52
INF 5 3 9 0 0 0 17
% 20,83 27,27 81,82 0,00 0,00 0,00 31,48
jiné 1 0 0 0 0 2 3
% 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 5,56
zemř. 7-27 dní IVH 0 1 2 0 0 1 4
% 0,00 11,11 25,00 0,00 0,00 100,00 14,81
ARS 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INF 7 7 5 0 0 0 19
% 87,50 77,78 62,50 0,00 0,00 0,00 70,37
jiné 1 1 1 1 0 0 4
% 12,50 11,11 12,50 100,00 0,00 0,00 14,81
zemř. nad 27 dní IVH 2 0 0 0 0 0 2
% 28,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67
ARS 2 0 0 0 0 1 3
% 28,57 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 25,00
INF 2 1 0 0 0 0 3
% 28,57 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
jiné 1 1 0 2 0 0 4
% 14,29 50,00 0,00 100,00 0,00 0,00 33,33
zemř. 0-27 dní IVH 12 7 3 1 0 5 28
% 37,50 35,00 15,79 33,33 0,00 71,43 34,57
ARS 6 2 1 1 0 0 9
% 18,75 10,00 5,26 33,33 0,00 0,00 11,11
INF 12 10 14 0 0 0 36
% 37,50 50,00 73,68 0,00 0,00 0,00 44,44
jiné 2 1 1 1 0 2 7
% 6,25 5,00 5,26 33,33 0,00 28,57 8,64
Centra Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
Morbidita IVH 7 7 12 3 1 2 32
% 5,79 3,21 1,88 0,27 0,03 0,01 0,09
PVL 5 11 14 4 3 0 37
% 4,13 5,05 2,19 0,36 0,09 0,00 0,10
PHH 1 3 7 3 1 0 15
% 0,83 1,38 1,10 0,27 0,03 0,00 0,04
CLD 35 12 5 1 0 0 53
% 28,93 5,50 0,78 0,09 0,00 0,00 0,14
ROP 12 8 3 0 0 0 23
% 9,92 3,67 0,47 0,00 0,00 0,00 0,06
HIE 0 0 0 2 3 17 22
% 0,00 0,00 0,00 0,18 0,09 0,05 0,06
M/E 0 1 4 1 0 1 7
% 0,00 0,46 0,63 0,09 0,00 0,00 0,02
bez postižení 67 170 593 1097 3499 31951 37401
% 55,37 77,98 92,80 98,74 99,77 99,94 99,56

Centra Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
přežilo celkem 121 218 639 1111 3507 31971 37567
% 74,23 90,08 95,80 98,67 99,94 99,97 99,68

Výsledky ostatní nemocnice 2013

Mimo perinatologická centra intenzivní péče 2013
Mimo PC Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
živě celkem 12 27 111 733 1908 66844 69635
narození % 0,02 0,04 0,16 1,05 2,74 95,99 100
zemř. 0-6 dní celkem 5 1 2 5 5 15 33
na vvv 1 0 2 4 1 3 11
SČNU (°/oo) 416,67 37,04 18,02 6,82 2,62 0,22 0,47
SČNU bez vvv (°/oo) 363,64 37,04 0,00 1,37 2,10 0,18 0,32
zemř. 7-27 dní celkem 0 0 0 3 0 10 13
na vvv 0 0 0 1 0 4 5
SPNU (°/oo) 0,00 0,00 0,00 4,09 0,00 0,15 0,19
SPNU bez vvv (°/oo) 0,00 0,00 0,00 2,73 0,00 0,09 0,11
zemř. nad 27 dní celkem 0 0 0 2 0 2 4
na vvv 0 0 0 1 0 1 2
SKU (°/oo) 0,00 0,00 0,00 2,73 0,00 0,03 0,06
SKU bez vvv (°/oo) 0,00 0,00 0,00 1,37 0,00 0,01 0,03
zemř. 0-27 dní celkem 5 1 2 8 5 25 46
na vvv 1 0 2 5 1 7 16
SNU (°/oo) 416,67 37,04 18,02 10,91 2,62 0,37 0,66
SNU bez vvv (°/oo) 363,64 37,04 0,00 4,12 2,10 0,27 0,43
Mimo PC Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
zemř. 0-6 dní IVH 2 0 0 0 1 6 9
% 50,00 0,00 0,00 0,00 25,00 50,00 40,91
ARS 5 0 0 0 1 2 8
% 125,00 0,00 0,00 0,00 25,00 16,67 36,36
INF 1 1 0 1 2 0 5
% 25,00 100,00 0,00 100,00 50,00 0,00 22,73
jiné 1 0 0 0 0 4 5
% 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 22,73
zemř. 7-27 dní IVH 0 0 0 0 0 1 1
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 12,50
ARS 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INF 0 0 0 1 0 2 3
% 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 33,33 37,50
jiné 0 0 0 1 0 3 4
% 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 50,00
zemř. nad 27 dní IVH 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARS 0 0 0 1 0 0 1
% 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 50,00
INF 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
jiné 0 0 0 0 0 1 1
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 50,00
zemř. 0-27 dní IVH 2 0 0 0 1 7 10
% 50,00 0,00 0,00 0,00 25,00 38,89 33,33
ARS 5 0 0 0 1 2 8
% 125,00 0,00 0,00 0,00 25,00 11,11 26,67
INF 1 1 0 2 2 2 8
% 25,00 100,00 0,00 66,67 50,00 11,11 26,67
jiné 1 0 0 1 0 7 9
% 25,00 0,00 0,00 33,33 0,00 38,89 30,00
Mimo PC Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
Morbidita IVH 0 3 3 4 1 0 11
% 0,00 11,54 2,75 0,55 0,05 0,00 0,02
PVL 1 1 5 1 2 0 10
% 14,29 3,85 4,59 0,14 0,11 0,00 0,01
PHH 0 1 1 4 1 2 9
% 0,00 3,85 0,92 0,55 0,05 0,00 0,01
CLD 2 1 3 1 0 1 8
% 28,57 3,85 2,75 0,14 0,00 0,00 0,01
ROP 1 4 0 0 0 3 8
% 14,29 15,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
HIE 0 0 1 4 3 32 40
% 0,00 0,00 0,92 0,55 0,16 0,05 0,06
M/E 0 0 0 0 2 1 3
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00
bez postižení 8 14 99 709 1894 66781 69504
% 114,29 53,85 90,83 98,06 99,53 99,95 99,88

Mimo PC Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
přežilo celkem 7 26 109 723 1903 66817 69585
% 58,33 96,30 98,20 98,64 99,74 99,96 99,93