Výsledky Neonatologické péče v ČR v jednotlivých hmotnostních kategoriích 2014

V následujícíh grafech a tabulkách je uvedena mortalita (úmrtnost) v jednotlivých hmotnostních kategoriích (přehled od roku 1999), dle času (SNČU = časná novorozenecká úmrtnost, SNPU = pozdní novorozenecká úmrtnost, SKÚ = kojenecká úmrtnost) včetně podílu VVV (vrozených vývojových vad) a příčiny (IVH = nitrokomorové krvácení, ARS = respirační selhání, Infekce a jiné).

Dále morbidita (nemocnost) v závažných novorozeneckých zdravotních komplikacích tedy: IVH (Nitrokomorové krvácení 3 - 4 stupně), PVL (periventrikulární leukomalacie), PHH (posthemoragický hydrocefalus), CLD (chronické plicní postižení), ROP (retinopatie nedonošených 3 a vyššího stupně), HIE (hypoxicko ischemická encefalopatie) a M/E (meningitida a encefalitida). Tabulky uvádí výsledky v celé ČR, Perinatologických centrech intenzivní péče a v ostatních nemocnicích.

Novorozenecká mortalita v jednotlivých hmotnostních kategoriích od roku 1999

Novorozenecká mortalita dle příčiny 2014

Výsledky Česká Republika 2014

Česká republika 2014

ČR Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
živě celkem 174 255 842 1811 5251 101912 110245
narození % 0,16 0,23 0,76 1,64 4,76 92,44 100
zemř. 0-6 dní celkem 39 11 9 13 8 21 101
na vvv 1 3 1 6 5 5 21
SČNU (°/oo) 224,14 43,14 10,69 7,18 1,52 0,21 0,92
SČNU bez vvv (°/oo) 219,65 31,75 9,51 3,88 0,57 0,16 0,73
zemř. 7-27 dní celkem 11 6 5 3 7 7 39
na vvv 0 1 0 1 3 2 7
SPNU (°/oo) 63,22 23,53 5,94 1,66 1,33 0,07 0,35
SPNU bez vvv (°/oo) 63,22 19,69 5,94 1,10 0,76 0,05 0,29
zemř. nad 27 dní celkem 3 3 1 1 1 4 13
na vvv 0 0 1 1 1 2 5
SKU (°/oo) 17,24 11,76 1,19 0,55 0,19 0,04 0,12
SKU bez vvv (°/oo) 17,24 11,76 0,00 0,00 0,00 0,02 0,07
zemř. 0-27 dní celkem 50 17 14 16 15 28 140
na vvv 1 4 1 7 8 7 28
SNU (°/oo) 287,36 66,67 16,63 8,83 2,86 0,27 1,27
SNU bez vvv (°/oo) 283,24 51,79 15,46 4,99 1,34 0,21 1,02
ČR 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
zemř. 0-6 dní IVH 12 2 3 3 1 4 25
% 31,58 25,00 37,50 42,86 33,33 25,00 31,25
ARS 13 4 1 0 1 4 23
% 34,21 50,00 12,50 0,00 33,33 25,00 28,75
INF 10 2 3 4 1 4 24
% 26,32 25,00 37,50 57,14 33,33 25,00 30,00
jiné 3 0 1 0 0 4 8
% 7,89 0,00 12,50 0,00 0,00 25,00 10,00
zemř. 7-27 dní IVH 3 2 2 1 2 4 14
% 27,27 40,00 40,00 50,00 50,00 80,00 43,75
ARS 0 0 0 0 1 0 1
% 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 3,13
INF 7 3 2 1 1 1 15
% 63,64 60,00 40,00 50,00 25,00 20,00 46,88
jiné 1 0 1 0 0 0 2
% 9,09 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 6,25
zemř. nad IVH 1 0 0 0 0 1 2
27 dní % 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 25,00
ARS 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INF 2 3 0 0 0 1 6
% 66,67 100,00 0,00 0,00 0,00 50,00 75,00
jiné 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zemř. 0-27 dní IVH 15 4 5 4 3 8 39
% 30,61 30,77 38,46 44,44 42,86 38,10 34,82
ARS 13 4 1 0 2 4 24
% 26,53 30,77 7,69 0,00 28,57 19,05 21,43
INF 17 5 5 5 2 5 39
% 34,69 38,46 38,46 55,56 28,57 23,81 34,82
jiné 4 0 2 0 0 4 10
% 8,16 0,00 15,38 0,00 0,00 19,05 8,93
ČR Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
Morbidita IVH 8 11 9 3 3 5 39
% 6,61 4,68 1,09 0,17 0,06 0,00 0,04
PVL 3 6 12 8 1 2 32
% 2,48 2,55 1,45 0,45 0,02 0,00 0,03
PHH 4 5 8 3 2 0 22
% 3,31 2,13 0,97 0,17 0,04 0,00 0,02
CLD 35 32 13 3 0 0 83
% 28,93 13,62 1,57 0,17 0,00 0,00 0,08
ROP 14 7 4 0 0 0 25
% 11,57 2,98 0,48 0,00 0,00 0,00 0,02
HIE 0 0 1 2 5 41 49
% 0,00 0,00 0,12 0,11 0,10 0,04 0,04
M/E 2 2 0 3 10 2 19
% 1,65 0,85 0,00 0,17 0,19 0,00 0,02
bez postižení 61 167 780 1772 5214 101830 109848
% 50,41 71,06 94,32 98,77 99,60 99,95 99,78
ČR Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
přežilo celkem 121 235 827 1794 5235 101880 110092
% 69,54 92,16 98,22 99,06 99,70 99,97 99,86

Výsledky Perinatologická centra intenzivní péče 2014

Perinatologická centra 2014
Centra Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
živě celkem 154 234 701 1090 2282 33345 37806
narození % 0,41 0,62 1,85 2,88 6,04 88,20 100
zemř. 0-6 dní celkem 29 9 5 10 5 10 68
na vvv 1 3 1 6 5 4 20
SČNU (°/oo) 188,31 38,46 7,13 9,17 2,19 0,30 1,80
SČNU bez vvv (°/oo) 183,01 25,97 5,71 3,69 0,00 0,18 1,27
zemř. 7-27 dní celkem 11 6 5 2 2 2 28
na vvv 0 1 0 1 2 2 6
SPNU (°/oo) 71,43 25,64 7,13 1,83 0,88 0,06 0,74
SPNU bez vvv (°/oo) 71,43 21,46 7,13 0,92 0,00 0,00 0,58
zemř. nad 27 dní celkem 3 3 1 1 0 1 9
na vvv 0 0 1 1 0 0 2
SKU (°/oo) 19,48 12,82 1,43 0,92 0,00 0,03 0,24
SKU bez vvv (°/oo) 19,48 12,82 0,00 0,00 0,00 0,03 0,19
zemř. 0-27 dní celkem 40 15 10 12 7 12 96
na vvv 1 4 1 7 7 6 26
SNU (°/oo) 259,74 64,10 14,27 11,01 3,07 0,36 2,54
SNU bez vvv (°/oo) 254,90 47,83 12,86 4,62 0,00 0,18 1,85
Centra Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
zemř. 0-6 dní IVH 8 2 0 1 0 3 14
% 28,57 33,33 0,00 25,00 0,00 50,00 29,17
ARS 9 2 1 0 0 0 12
% 32,14 33,33 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00
INF 9 2 3 3 0 1 18
% 32,14 33,33 75,00 75,00 0,00 16,67 37,50
jiné 2 0 0 0 0 2 4
% 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 8,33
zemř. 7-27 dní IVH 3 2 2 0 0 0 7
% 27,27 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 31,82
ARS 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INF 7 3 2 1 0 0 13
% 63,64 60,00 40,00 100,00 0,00 0,00 59,09
jiné 1 0 1 0 0 0 2
% 9,09 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 9,09
zemř. nad 27 dní IVH 1 0 0 0 0 1 2
% 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 28,57
ARS 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INF 2 3 0 0 0 0 5
% 66,67 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,43
jiné 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zemř. 0-27 dní IVH 11 4 2 1 0 3 21
% 28,21 36,36 22,22 20,00 0,00 50,00 30,00
ARS 9 2 1 0 0 0 14
% 23,08 18,18 11,11 0,00 0,00 0,00 20,00
INF 16 5 5 4 0 1 31
% 41,03 45,45 55,56 80,00 0,00 16,67 44,29
jiné 3 0 1 0 0 2 6
% 7,69 0,00 11,11 0,00 0,00 33,33 8,57
Centra Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
Morbidita IVH 7 10 8 1 2 1 29
% 6,31 4,63 1,16 0,09 0,09 0,00 0,08
PVL 3 5 10 3 1 0 22
% 2,70 2,31 1,45 0,28 0,04 0,00 0,06
PHH 4 4 7 2 1 0 18
% 3,60 1,85 1,01 0,19 0,04 0,00 0,05
CLD 32 26 8 1 0 0 67
% 28,83 12,04 1,16 0,09 0,00 0,00 0,18
ROP 12 7 2 0 0 0 21
% 10,81 3,24 0,29 0,00 0,00 0,00 0,06
HIE 0 0 0 1 1 13 15
% 0,00 0,00 0,00 0,09 0,04 0,04 0,04
M/E 2 2 0 1 1 1 7
% 1,80 0,93 0,00 0,09 0,04 0,00 0,02
bez postižení 57 156 655 1068 2269 33317 37543
% 51,35 72,22 94,93 99,16 99,74 99,95 99,58

ČR Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
přežilo celkem 111 216 690 1077 2275 33332 37701
% 72,08 92,31 98,43 98,81 99,69 99,96 99,72

Výsledky ostatní nemocnice 2014

Mimo perinatologická centra intenznivní péče 2014
Mimo PC Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
živě celkem 20 21 141 721 2969 68567 72439
narození % 0,03 0,03 0,19 1,00 4,10 94,65 100
zemř. 0-6 dní celkem 10 2 4 3 3 11 33
na vvv 0 0 0 0 0 1 1
SČNU (°/oo) 500,00 95,24 28,37 4,16 1,01 0,16 0,46
SČNU bez vvv (°/oo) 500,00 95,24 28,37 4,16 1,01 0,15 0,44
zemř. 7-27 dní celkem 0 0 0 1 5 5 11
na vvv 0 0 0 0 1 0 1
SPNU (°/oo) 0,00 0,00 0,00 1,39 1,68 0,07 0,15
SPNU bez vvv (°/oo) 0,00 0,00 0,00 1,39 1,35 0,07 0,14
zemř. nad 27 dní celkem 0 0 0 0 1 3 4
na vvv 0 0 0 0 1 2 3
SKU (°/oo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,04 0,06
SKU bez vvv (°/oo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
zemř. 0-27 dní celkem 10 2 4 4 8 16 44
na vvv 0 0 0 0 1 1 2
SNU (°/oo) 500,00 95,24 28,37 5,55 2,69 0,23 0,61
SNU bez vvv (°/oo) 500,00 95,24 28,37 5,55 2,36 0,22 0,58
Mimo PC Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
zemř. 0-6 dní IVH 4 0 3 2 1 1 11
% 40,00 0,00 75,00 66,67 33,33 10,00 34,38
ARS 4 2 0 0 1 4 11
% 40,00 100,00 0,00 0,00 33,33 40,00 34,38
INF 1 0 0 1 1 3 6
% 10,00 0,00 0,00 33,33 33,33 30,00 18,75
jiné 1 0 1 0 0 2 4
% 10,00 0,00 25,00 0,00 0,00 20,00 12,50
zemř. 7-27 dní IVH 0 0 0 1 2 4 7
% 0,00 0,00 0,00 100,00 50,00 80,00 70,00
ARS 0 0 0 0 1 0 1
% 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 10,00
INF 0 0 0 0 1 1 2
% 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 20,00 20,00
jiné 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zemř. nad 27 dní IVH 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARS 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INF 0 0 0 0 0 1 1
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
jiné 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zemř. 0-27 dní IVH 4 0 3 3 3 5 18
% 40,00 0,00 75,00 75,00 42,86 33,33 42,86
ARS 4 2 0 0 2 4 10
% 40,00 100,00 0,00 0,00 28,57 26,67 23,81
INF 1 0 0 1 2 4 8
% 10,00 0,00 0,00 25,00 28,57 26,67 19,05
jiné 1 0 1 0 0 2 4
% 10,00 0,00 25,00 0,00 0,00 13,33 9,52
Mimo PC Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
Morbidita IVH 1 1 1 2 1 4 10
% 10,00 5,26 0,73 0,28 0,03 0,01 0,01
PVL 0 1 2 5 0 2 10
% 0,00 5,26 1,46 0,70 0,00 0,00 0,01
PHH 0 1 1 1 1 0 4
% 0,00 5,26 0,73 0,14 0,03 0,00 0,01
CLD 3 6 5 2 0 0 16
% 30,00 31,58 3,65 0,28 0,00 0,00 0,02
ROP 2 0 2 0 0 0 4
% 20,00 0,00 1,46 0,00 0,00 0,00 0,01
HIE 0 0 1 1 4 28 34
% 0,00 0,00 0,73 0,14 0,14 0,04 0,05
M/E 0 0 0 2 9 1 12
% 0,00 0,00 0,00 0,28 0,30 0,00 0,02
bez postižení 4 11 125 704 2945 68513 72305
% 40,00 57,89 91,24 98,19 99,49 99,95 99,88

Mimo PC Hmotnost 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g 2500 g Celkem
přežilo celkem 10 19 137 717 2960 68548 72391
% 50,00 90,48 97,16 99,45 99,70 99,97 99,93