Výsledky Neonatologické péče v ČR v jednotlivých hmotnostních kategoriích 2017

V následujícíh grafech a tabulkách je uvedena mortalita (úmrtnost) v jednotlivých hmotnostních kategoriích (přehled od roku 1999), dle času (SNČU = časná novorozenecká úmrtnost, SNPU = pozdní novorozenecká úmrtnost, SKÚ = kojenecká úmrtnost) včetně podílu VVV (vrozených vývojových vad) a příčiny (IVH = nitrokomorové krvácení, ARS = respirační selhání, Infekce a jiné).

Dále morbidita (nemocnost) v závažných novorozeneckých zdravotních komplikacích tedy: IVH (Nitrokomorové krvácení 3 - 4 stupně), PVL (periventrikulární leukomalacie), PHH (posthemoragický hydrocefalus), CLD (chronické plicní postižení), ROP (retinopatie nedonošených 3 a vyššího stupně), HIE (hypoxicko ischemická encefalopatie) a M/E (meningitida a encefalitida). Tabulky uvádí výsledky v celé ČR, Perinatologických centrech intenzivní péče a v ostatních nemocnicích.

Novorozenecká mortalita v jednotlivých hmotnostních kategoriích od roku 1999

Novorozenecká mortalita dle příčiny 2017

Výsledky Česká Republika 2017

Česká republika 2017
ČR Hmotnost ≤ 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g ≥ 2500 g Celkem
živě celkem 220 294 796 1751 5277 103978 112316
narození % 0,20 0,26 0,71 1,56 4,70 92,58 100
zemř. 0-6 dní celkem 50 14 12 9 9 32 126
na vvv 3 4 5 2 5 14 33
SČNU (°/oo) 227,27 47,62 15,08 5,14 1,71 0,31 1,12
SČNU bez vvv (°/oo) 216,59 34,48 8,85 4,00 0,76 0,17 0,83
zemř. 7-27 dní celkem 21 13 7 6 2 2 51
na vvv 1 0 3 2 0 1 7
SPNU (°/oo) 95,45 44,22 8,79 3,43 0,38 0,02 0,45
SPNU bez vvv (°/oo) 91,32 44,22 5,04 2,29 0,38 0,01 0,39
zemř. nad 27 dní celkem 10 4 3 1 2 5 25
na vvv 2 0 1 1 1 2 7
SKU (°/oo) 45,45 13,61 3,77 0,57 0,38 0,05 0,22
SKU bez vvv (°/oo) 36,70 13,61 2,52 0,00 0,19 0,03 0,16
zemř. 0-27 dní celkem 71 27 19 15 11 34 177
na vvv 4 4 8 4 5 15 40
SNU (°/oo) 322,73 91,84 23,87 8,57 2,08 0,33 1,58
SNU bez vvv (°/oo) 310,19 79,31 13,96 6,30 1,14 0,18 1,22
ČR Hmotnost ≤ 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g ≥ 2500 g Celkem
zemř. 0-6 dní IVH 13 2 2 2 1 11 31
% 27,66 20,00 28,57 28,57 25,00 61,11 33,33
ARS 10 3 1 2 1 1 18
% 21,28 30,00 14,29 28,57 25,00 5,56 19,35
INF 10 5 4 2 0 2 23
% 21,28 50,00 57,14 28,57 0,00 11,11 24,73
jiné 14 0 0 1 2 4 21
% 29,79 0,00 0,00 14,29 50,00 22,22 22,58
zemř. 7-27 dní IVH 3 3 1 0 2 0 9
% 15,00 23,08 25,00 0,00 100,00 0,00 20,45
ARS 3 1 0 0 0 0 4
% 15,00 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09
INF 11 5 2 3 0 0 21
% 55,00 38,46 50,00 75,00 0,00 0,00 47,73
jiné 3 4 1 1 0 1 10
% 15,00 30,77 25,00 25,00 0,00 100,00 22,73
zemř. nad IVH 0 0 0 0 0 1 1
27 dní % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 5,56
ARS 0 2 0 0 0 1 3
% 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 33,33 16,67
INF 5 2 2 0 0 0 9
% 62,50 50,00 100,00 0,00 0,00 0,00 50,00
jiné 3 0 0 0 1 1 5
% 37,50 0,00 0,00 0,00 100,00 33,33 27,78
zemř. 0-27 dní IVH 16 5 3 2 3 11 40
% 23,88 21,74 27,27 18,18 50,00 57,89 29,20
ARS 13 4 1 2 1 1 22
% 19,40 17,39 9,09 18,18 16,67 5,26 16,06
INF 21 10 6 5 0 2 44
% 31,34 43,48 54,55 45,45 0,00 10,53 32,12
jiné 17 4 1 2 2 5 31
% 25,37 17,39 9,09 18,18 33,33 26,32 22,63
ČR Hmotnost ≤ 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g ≥ 2500 g Celkem
Morbidita IVH 9 13 10 4 0 1 37
% 6,47 4,94 1,29 0,23 0,00 0,00 0,03
PVL 3 3 9 6 1 0 22
% 2,16 1,14 1,16 0,35 0,02 0,00 0,02
PHH 6 5 8 6 0 2 27
% 4,32 1,90 1,03 0,35 0,00 0,00 0,02
CLD 43 34 24 4 0 5 110
% 30,94 12,93 3,10 0,23 0,00 0,00 0,10
ROP 20 9 2 0 0 6 37
% 14,39 3,42 0,26 0,00 0,00 0,01 0,03
HIE 0 1 0 4 4 63 72
% 0,00 0,38 0,00 0,23 0,08 0,06 0,06
M/E 0 3 3 3 10 0 19
% 0,00 1,14 0,39 0,17 0,19 0,00 0,02
bez postižení 82 207 737 1705 5258 103755 111744
% 58,99 78,71 95,22 98,27 99,89 99,82 99,67
ČR Hmotnost ≤ 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g ≥ 2500 g Celkem
přežilo celkem 139 263 774 1735 5264 103939 112114
% 63,18 89,46 97,24 99,09 99,75 99,96

99,82

Výsledky Perinatologická centra intenzivní péče 2017

Perinatologická centra 2017

Centra Hmotnost ≤ 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g ≥ 2500 g Celkem
živě celkem 203 270 675 1019 2309 33384 37860
narození % 0,54 0,71 1,78 2,69 6,10 88,18 100
zemř. 0-6 dní celkem 44 10 9 5 5 18 91
na vvv 2 3 5 2 4 9 25
SČNU (°/oo) 216,75 37,04 13,33 4,91 2,17 0,54 2,40
SČNU bez vvv (°/oo) 208,96 26,22 5,97 2,95 0,43 0,27 1,74
zemř. 7-27 dní celkem 17 8 6 3 1 2 37
na vvv 1 0 2 1 0 1 5
SPNU (°/oo) 83,74 29,63 8,89 2,94 0,43 0,06 0,98
SPNU bez vvv (°/oo) 79,21 29,63 5,94 1,96 0,43 0,03 0,85
zemř. nad 27 dní celkem 10 4 3 1 0 2 20
na vvv 2 0 1 1 0 2 6
SKU (°/oo) 49,26 14,81 4,44 0,98 0,00 0,06 0,53
SKU bez vvv (°/oo) 39,80 14,81 2,97 0,00 0,00 0,00 0,37
zemř. 0-27 dní celkem 61 18 15 8 6 20 128
na vvv 3 3 7 3 4 10 30
SNU (°/oo) 300,49 66,67 22,22 7,85 2,60 0,60 3,38
SNU bez vvv (°/oo) 290,00 56,18 11,98 4,92 0,87 0,30 2,59
Centra Hmotnost ≤ 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g ≥ 2500 g Celkem
zemř. 0-6 dní IVH 10 0 0 1 1 5 17
% 23,81 0,00 0,00 33,33 100,00 55,56 25,76
ARS 9 3 1 0 0 1 14
% 21,43 42,86 25,00 0,00 0,00 11,11 21,21
INF 9 4 3 2 0 0 18
% 21,43 57,14 75,00 66,67 0,00 0,00 27,27
jiné 14 0 0 0 0 3 17
% 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 25,76
zemř. 7-27 dní IVH 2 2 1 0 1 0 6
% 12,50 25,00 25,00 0,00 100,00 0,00 18,75
ARS 0 1 0 0 0 0 1
% 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13
INF 11 3 2 2 0 0 18
% 68,75 37,50 50,00 100,00 0,00 0,00 56,25
jiné 3 2 1 0 0 1 7
% 18,75 25,00 25,00 0,00 0,00 100,00 21,88
zemř. nad 27 dní IVH 0 0 0 0 0 1 1
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14
ARS 0 2 0 0 0 0 2
% 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29
INF 5 2 2 0 0 0 9
% 62,50 50,00 100,00 0,00 0,00 0,00 64,29
jiné 3 0 0 0 0 0 3
% 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,43
zemř. 0-27 dní IVH 12 2 1 1 2 5 23
% 20,69 13,33 12,50 20,00 100,00 50,00 23,47
ARS 9 4 1 0 0 1 14
% 15,52 26,67 12,50 0,00 0,00 10,00 14,29
INF 20 7 5 4 0 0 36
% 34,48 46,67 62,50 80,00 0,00 0,00 36,73
jiné 17 2 1 0 0 4 24
% 29,31 13,33 12,50 0,00 0,00 40,00 24,49
Centra Hmotnost ≤ 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g ≥ 2500 g Celkem
Morbidita IVH 8 12 7 4 0 0 31
% 6,06 4,84 1,07 0,40 0,00 0,00 0,08
PVL 2 3 8 4 0 0 17
% 1,52 1,21 1,22 0,40 0,00 0,00 0,05
PHH 5 4 6 5 0 0 20
% 3,79 1,61 0,91 0,50 0,00 0,00 0,05
CLD 40 30 22 2 0 0 94
% 30,30 12,10 3,35 0,20 0,00 0,00 0,25
ROP 17 9 1 0 0 0 27
% 12,88 3,63 0,15 0,00 0,00 0,00 0,07
HIE 0 0 0 1 3 22 26
% 0,00 0,00 0,00 0,10 0,13 0,07 0,07
M/E 0 2 2 2 0 0 6
% 0,00 0,81 0,30 0,20 0,00 0,00 0,02
bez postižení 76 196 618 997 2212 33246 37345
% 57,58 79,03 94,06 98,71 96,05 99,65 99,03

Centra Hmotnost ≤ 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g ≥ 2500 g Celkem
přežilo celkem 132 248 657 1010 2303 33362 37712
% 65,02 91,85 97,33 99,12 99,74 99,93 99,61

Výsledky ostatní nemocnice 2017

Mimo perinatologická centra intenzivní péče 2017
Mimo PC Hmotnost ≤ 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g ≥ 2500 g Celkem
živě celkem 17 24 121 732 2968 70594 74456
narození % 0,02 0,03 0,16 0,98 3,99 94,81 100
zemř. 0-6 dní celkem 6 4 3 4 4 14 35
na vvv 1 1 0 0 1 5 8
SČNU (°/oo) 352,94 166,67 24,79 5,46 1,35 0,20 0,47
SČNU bez vvv (°/oo) 312,50 130,43 24,79 5,46 1,01 0,13 0,36
zemř. 7-27 dní celkem 4 5 1 3 1 0 14
na vvv 0 0 1 1 0 0 2
SPNU (°/oo) 235,29 208,33 8,26 4,10 0,34 0,00 0,19
SPNU bez vvv (°/oo) 235,29 208,33 0,00 2,74 0,34 0,00 0,16
zemř. nad 27 dní celkem 0 0 0 0 2 3 5
na vvv 0 0 0 0 1 0 1
SKU (°/oo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,04 0,07
SKU bez vvv (°/oo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,04 0,05
zemř. 0-27 dní celkem 10 9 4 7 5 14 49
na vvv 1 1 1 1 1 5 10
SNU (°/oo) 588,24 375,00 33,06 9,56 1,68 0,20 0,66
SNU bez vvv (°/oo) 562,50 347,83 25,00 8,21 1,35 0,13 0,52
Mimo PC Hmotnost ≤ 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g ≥ 2500 g Celkem
zemř. 0-6 dní IVH 3 2 2 1 0 6 14
% 60,00 66,67 66,67 25,00 0,00 66,67 51,85
ARS 1 0 0 2 1 0 4
% 20,00 0,00 0,00 50,00 33,33 0,00 14,81
INF 1 1 1 0 0 2 5
% 20,00 33,33 33,33 0,00 0,00 22,22 18,52
jiné 0 0 0 1 2 1 4
% 0,00 0,00 0,00 25,00 66,67 11,11 14,81
zemř. 7-27 dní IVH 1 1 0 0 1 0 3
% 25,00 20,00 0,00 0,00 100,00 0,00 25,00
ARS 3 0 0 0 0 0 3
% 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
INF 0 2 0 1 0 0 3
% 0,00 40,00 0,00 50,00 0,00 0,00 25,00
jiné 0 2 0 1 0 0 3
% 0,00 40,00 0,00 50,00 0,00 0,00 25,00
zemř. nad 27 dní IVH 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARS 0 0 0 0 0 1 1
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 25,00
INF 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
jiné 0 0 0 0 1 1 2
% 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 33,33 50,00
zemř. 0-27 dní IVH 4 3 2 1 1 6 17
% 44,44 37,50 66,67 16,67 25,00 66,67 43,59
ARS 4 0 0 2 1 0 8
% 44,44 0,00 0,00 33,33 25,00 0,00 20,51
INF 1 3 1 1 0 2 8
% 11,11 37,50 33,33 16,67 0,00 22,22 20,51
jiné 0 2 0 2 2 1 7
% 0,00 25,00 0,00 33,33 50,00 11,11 17,95
Mimo PC Hmotnost ≤ 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g ≥ 2500 g Celkem
Morbidita IVH 1 1 3 0 0 1 6
% 14,29 6,67 2,56 0,00 0,00 0,00 0,01
PVL 1 0 1 2 1 0 5
% 14,29 0,00 0,85 0,28 0,03 0,00 0,01
PHH 1 1 2 1 0 2 7
% 14,29 6,67 1,71 0,14 0,00 0,00 0,01
CLD 3 4 2 2 0 5 16
% 42,86 26,67 1,71 0,28 0,00 0,01 0,02
ROP 3 0 1 0 0 6 10
% 42,86 0,00 0,85 0,00 0,00 0,01 0,01
HIE 0 1 0 3 1 41 46
% 0,00 6,67 0,00 0,41 0,03 0,06 0,06
M/E 0 1 1 1 10 0 13
% 0,00 6,67 0,85 0,14 0,34 0,00 0,02
bez postižení 6 11 119 708 2950 70509 74399
% 85,71 73,33 98,34
97,66 99,39 99,90 99,92

Mimo PC Hmotnost ≤ 750 g 750 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 - 1999 g 2000 - 2499 g ≥ 2500 g Celkem
přežilo celkem 7 15 117 725 2961 70577 74402
% 41,18 62,50 96,69 99,04 99,76 99,98 99,93