Úvod

Vítejte na oficiálních stránkách České neonatologické společnosti, která je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, a která sdružuje lékaře a další odborníky v oblasti péče o novorozence. Česká neonatologická společnost tak představuje odbornou základnu lékařského oboru neonatologie.

Česká neonatologie zaznamenala v 21. století významné úspěchy, které se projevily nejen dlouhodobě velmi nízkou hodnotou úmrtnosti novorozenců, ale zejména vedly k poklesu významné časné a pozdní morbidity předčasně narozených dětí.

Stránky obsahují doporučené odborné postupy, nabídku odborných akcí a další informace pro zdravotnické profesionály. Současně jsou dostupné také informace pro laickou veřejnost i média.


V Plzni dne 31. ledna 2017
Docent MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
Předseda České neonatologické společnosti

Obrázek

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktuality a nadcházející události:


Archiv událostí:

08.06.2018

Extrémně nezralý novorozenec III. se zaměřením na „šedou zónu“

Kurz pro neonatology a pediatry

Pořádá: Nadační fond Vita et Futura, Česká neonatologická společnost JEP a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Místo konání: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF a VFN, Apolinářská 18, 128 00, Praha 2 (posluchárna + knihovna)

Datum konání: 8. 6.–9. 6. 2018

Kontakt: Mgr. Olga Štajnrtová, sekretariát Neonatologického oddělení e-mail: Olga.stajnrtova@vfn.cz

Charakteristika kurzu: Dvoudenní kurz je zaměřen na rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností v problematice extrémně nezralých novorozenců. Teoretická část bude věnována stále živým tématům a aktuálně novým trendům ve ventilační podpoře, způsobu podávaní surfaktantu a ve výživě. Většina přednášek bude zohledňovat specifika „šedé zóny“, tzn. novorozenců porozených ≤ 25. týdnu těhotenství. Ve druhé části budou modelovány charakteristické klinické situace a jejich řešení včetně praktických nácviků některých dovedností. Každý účastník získá certifikát o absolvování kurzu s hodnocením 12 bodů ČLK.

Cílová skupina: Pediatři pracující na novorozeneckých úsecích, mladí neonatologové pracující na JIMP a JIRP.

Více informací viz poznámka


12.04.2018

XXXV. celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny

12. – 14. dubna 2018
Mikulov
Web: http://www.bos-congress.cz/perinatologie2018


09.04.2018

Seminář IPOKRaTES - EVIDENCE BASED PHARMACOTHERAPY IN NEWBORNS AND CHILDREN - IMPLEMENTATION IN DAILY CLINICAL PRACTICE

Ipokrates 2018


22.03.2018

3. Dny novorozeneckých kazuistik

3.DNY NOVOROZENECKÝCH KAZUISTIK

ZÁMEK ZBIROH

22. – 23. března 2018

pořádá Novorozenecké oddělení Nemocnice Hořovice pod záštitou České neonatologické společnosti ČLS JEP

POZVÁNKA

3. dny novorozeneckých kazuistik


09.02.2018

Nové odkazy v sekci pro laickou veřejnost

Stránka byla rozšířena o zajímavý odkaz na projekt Včasné pomoci dětem vzniklý spoluprací Společnosti pro rannou péči s Nadací rozvoje občanské společnosti. Více viz ZDE...

Obrázek


30.11.2017

Třetí konference dětské paliativní péče v ČR

3. konference dětské paliativní péče


« 1 2 3 4 5 6