Úvod

Vítejte na oficiálních stránkách České neonatologické společnosti, která je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, a která sdružuje lékaře a další odborníky v oblasti péče o novorozence. Česká neonatologická společnost tak představuje odbornou základnu lékařského oboru neonatologie.

Česká neonatologie zaznamenala v 21. století významné úspěchy, které se projevily nejen dlouhodobě velmi nízkou hodnotou úmrtnosti novorozenců, ale zejména vedly k poklesu významné časné a pozdní morbidity předčasně narozených dětí.

Stránky obsahují doporučené odborné postupy, nabídku odborných akcí a další informace pro zdravotnické profesionály. Současně jsou dostupné také informace pro laickou veřejnost i média.


V Plzni dne 31. ledna 2017
Docent MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
Předseda České neonatologické společnosti

Obrázek

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktuality a nadcházející události

06.01.2015

VYBRANÍ ZÁJEMCI O VĚCNÝ DAR – RESUSCITÁTOR LULLABY PLUS

Na základě příjmu žádostí o účast v projektu byli vybráni oprávnění žadatelé do prvního kola programu Nadačního fondu DĚTI NA DLANI. Byly začleněny první dvě dětská oddělení, které zaslaly žádost na email info@detinadlani.cz a splnily všechny požadavky.

Do programu společnosti Swiss Life Select byli začleněni:

1) Dětské oddělení, Oblastní Nemocnice Příbram a.s., Prim. MUDr. Pavel Marček, Tel. 318 641 322, 318 641 341,pavel.marcek@onp.cz

2) Dětské oddělení, Slezská nemocnice v Opavě  příspěvková organizace, Primářka oddělení MUDr. Dagmar Prejdová 604686943, 553766310, dagmar.prejdova@nemocnice.opava.cz, neonatolog  MUDr. Soňa Krejčí 553766950sona.krejci@nemocnice.opava.cz

Prosíme všechny zájemce, kteří splňují požadavky, aby i nadále zasílali své přihlášky.
Všichni zájemci jsou Nadačním fondem DĚTI NA DLANI evidováni a mohou být tak v budoucnu zařazeni do dalších kol programu darování resuscitačních přístrojů.

V Praze dne 6.1.2015 Petra Taušová, Nadační fond Děti na dlani

Děti na dlani


05.01.2015

PŘIHLÁŠENÍ ZÁJEMCŮ O VĚCNÝ DAR – RESUSCITÁTOR LULLABY PLUS

Vážené kolegyně a kolegové,

v rámci charitativní činnosti transparentního Nadačního fondu DĚTI NA DLANI získal uvedený nadační fond od  společnosti Swiss Life Select finanční příspěvek 150.000,- Kč. Peníze jsou určeny na zakoupení dvou kusů resuscitátoru pro novorozence Lullaby Resus Plus.  Nadační fond Děti na dlani (www.detinadlani.cz) spolupracuje a podporuje Českou neonatologickou společnost ČLS JEP v celostátním měřítku. 
Na základě výše popsaného vyhlašujeme  příjem žádostí o účast v projektu. Do programu budou začleněna pouze první dvě dětská oddělení, která zašlou žádost na email: info@detinadlani.cz

Více informací a podmínky řízení v dokumentu zde:  resuscitator-dar-podminky-vr.docx

V Olomouci dne 5.1.2015 Lumír Kantor, Předseda ČNeoS

 Děti na dlani


08.10.2014

XXX. Neonatologické dny s mezinárodní účastí

Více informací na webových stránkách kongresu: ZDE...

XXX. Neonatologické dny


22.09.2014

Semináře IPOKRaTES 2014 Praha

V roce 2014 se v Praze budou konat dva semináře IPOKRaTES:

22. - 24. 9. 2014 Farmakoterapie novorozenců a dětí založená na důkazech

30. 10. - 1. 11. 2014 Extrémně nezralý novorozenec

IPOKRaTES


12.06.2014

Setkání pracovní skupiny ČNeoS pro sledování nozokomiálních nákaz

Pozvánka ke stažení zde: pozvanka-nozokomialky-2014.pdf


05.06.2014

Indikační kritéria pro RSV profylaxi pro sezónu 2014

Ke stažení/prohlížení fe formátu PDF: synagis-kriteria-2014.pdf


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9