Úvod

Vítejte na oficiálních stránkách České neonatologické společnosti, která je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, a která sdružuje lékaře a další odborníky v oblasti péče o novorozence. Česká neonatologická společnost tak představuje odbornou základnu lékařského oboru neonatologie.

Česká neonatologie zaznamenala v 21. století významné úspěchy, které se projevily nejen dlouhodobě velmi nízkou hodnotou úmrtnosti novorozenců, ale zejména vedly k poklesu významné časné a pozdní morbidity předčasně narozených dětí.

Stránky obsahují doporučené odborné postupy, nabídku odborných akcí a další informace pro zdravotnické profesionály. Současně jsou dostupné také informace pro laickou veřejnost i média.


V Plzni dne 31. ledna 2017
Docent MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
Předseda České neonatologické společnosti

Obrázek

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktuality a nadcházející události

05.01.2015

PŘIHLÁŠENÍ ZÁJEMCŮ O VĚCNÝ DAR – RESUSCITÁTOR LULLABY PLUS

Vážené kolegyně a kolegové,

v rámci charitativní činnosti transparentního Nadačního fondu DĚTI NA DLANI získal uvedený nadační fond od  společnosti Swiss Life Select finanční příspěvek 150.000,- Kč. Peníze jsou určeny na zakoupení dvou kusů resuscitátoru pro novorozence Lullaby Resus Plus.  Nadační fond Děti na dlani (www.detinadlani.cz) spolupracuje a podporuje Českou neonatologickou společnost ČLS JEP v celostátním měřítku. 
Na základě výše popsaného vyhlašujeme  příjem žádostí o účast v projektu. Do programu budou začleněna pouze první dvě dětská oddělení, která zašlou žádost na email: info@detinadlani.cz

Více informací a podmínky řízení v dokumentu zde:  resuscitator-dar-podminky-vr.docx

V Olomouci dne 5.1.2015 Lumír Kantor, Předseda ČNeoS

 Děti na dlani


08.10.2014

XXX. Neonatologické dny s mezinárodní účastí

Více informací na webových stránkách kongresu: ZDE...

XXX. Neonatologické dny


22.09.2014

Semináře IPOKRaTES 2014 Praha

V roce 2014 se v Praze budou konat dva semináře IPOKRaTES:

22. - 24. 9. 2014 Farmakoterapie novorozenců a dětí založená na důkazech

30. 10. - 1. 11. 2014 Extrémně nezralý novorozenec

IPOKRaTES


12.06.2014

Setkání pracovní skupiny ČNeoS pro sledování nozokomiálních nákaz

Pozvánka ke stažení zde: pozvanka-nozokomialky-2014.pdf


05.06.2014

Indikační kritéria pro RSV profylaxi pro sezónu 2014

Ke stažení/prohlížení fe formátu PDF: synagis-kriteria-2014.pdf


22.05.2014

XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

Obrázek

 

 

Obchodně – společenské centrum ARTIGY
(Pražská 24, České Budějovice)
22. května 2014 (10.00 – cca 17.00 hod.)
23. května 2014 (8.00 – cca 13.00 hod.)

Definitivní program zde: program-cb-2014.pdf

Organizační údaje, přihláška a předběžný program zde: 1-info-neonatologie-2014.doc


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9