Úvod

Vítejte na oficiálních stránkách České neonatologické společnosti, která je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, a která sdružuje lékaře a další odborníky v oblasti péče o novorozence. Česká neonatologická společnost tak představuje odbornou základnu lékařského oboru neonatologie.

Česká neonatologie zaznamenala v 21. století významné úspěchy, které se projevily nejen dlouhodobě velmi nízkou hodnotou úmrtnosti novorozenců, ale zejména vedly k poklesu významné časné a pozdní morbidity předčasně narozených dětí.

Stránky obsahují doporučené odborné postupy, nabídku odborných akcí a další informace pro zdravotnické profesionály. Současně jsou dostupné také informace pro laickou veřejnost i média.


V Plzni dne 31. ledna 2017
Docent MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
Předseda České neonatologické společnosti

Obrázek

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktuality a nadcházející události:


Archiv událostí:

17.09.2013

37. konference s mezinárodní účastí Kojení a Laktace

17.9. 2013 9 – 15 hodin Lékařský dům Sokolská 31, Praha 2

Obrázek


15.09.2013

Aktuálně - 2. vydání české učebnice: Neonatologie

Dort, Jiří - Dortová, Eva - Jehlička, Petr

Nakladatelství Karolinum

brožovaná,  118 str., 2. vydání vydáno: květen 2013ISBN 978-80-246-2253-8

Obrázek


23.05.2013

XXII. celostátní konference ošetřovatelských profesí pracujících v péči o novorozence

Konferenci pořádá:

Neonatologické oddělením Nemocnice České Budějovice, a. s.

za podpory Neonatologické společnosti ČLS JEP a Neonatologické sekce ČAS

  • 23. května 2013 (10:00 – 17:00)

  • 24. května 2013 (8:00 – 13:00)

FINÁLNÍ PROGRAM AKCE

neo-program-2013-pro-web.doc

Obrázek

12.04.2013

Sympozium - Pokroky ve výživě novorozenců

Určení: pro neonatology, pediatry, gastroenterology, všeobecné sestry, porodní asistentky, a všechny, kteří se zabývají výživou novorozenců.

Místo: Hotel Clarion, Praha 9, Freyova 33

Termín: 12.04.2013 (10:00 - 15:00)

Počet účastníků: 100

Odborný garant: MUDr. Iva Burianová, MUDr. Magdalena Paulová, CSc.

Vedoucí semináře: Jaroslava Poláková, jaroslava.polakova@ftn.cz, tel. : 261083252

celý článek >>
10.04.2013

XXX. celostátní konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP

10. – 12. dubna 2013
Jeseník - Lázně
Web konference: www.perinatologie2013.cz


13.02.2013

Pozvánka na seminář

Vážení kolegové,

Stalo se tradicí, že v posledních letech pořádá naše pracoviště  odborné semináře ve spolupráci s ERASMUS Univerzitou v Rotterdamu. I v letošním roce jsme připravili seminář na velmi aktuální témata. Prvním je seminář  dne 13.2.2013

“FOLLOW UP IN CRITICALLY ILL CHILDREN “

“DISPENZARIZACE KRITICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ”

Další den (14.2.2013)  bude následovat

„OPTIMAL DOSING OF DRUGS IN CRITICALLY ILL NEWBORNS AND CHILDREN; AN UPDATE“

“OPTIMÁLNÍ DÁVKOVÁNÍ LÉČIV U KRITICKY NEMOCNÝCH NOVOROZENCŮ A U DĚTÍ; AKTUALIZACE“

 

Seminář proběhen pod záštitou děkana 1. LF UK prof. A. Šeda a ředitelky VFN Praha Mgr. D. Juráskové. Kromě přednášek připravených  lékaři našeho oddělení  budete mít  možnost vyslechnout  sdělení známých  evropských  osobností  jako  napr. Prof. Tibboel, prof. Allegaert.

Seminář je určen pro lékaře dětské intenzivisty, neonatology,  dětské sestry pracující na  pediatrických i neonatologických odděleních a farmakology. Program semináře přikládám. Akce bude ohodnocena kredity ČLK.

Těšíme se na Vaši účast,  vzhledem k limitovanému počtu prosím o zaslání Vašich přihlášek na e-mailovou adresu vobruba.vaclav@vfn.cz

Účast je zdarma.

 

S pozdravem Dr. V.Vobruba

 

program-1.pdf

program-2.pdf


« 4 5 6 7 8 9 10