Úvod

Vítejte na oficiálních stránkách České neonatologické společnosti, která je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, a která sdružuje lékaře a další odborníky v oblasti péče o novorozence. Česká neonatologická společnost tak představuje odbornou základnu lékařského oboru neonatologie.

Česká neonatologie zaznamenala v 21. století významné úspěchy, které se projevily nejen dlouhodobě velmi nízkou hodnotou úmrtnosti novorozenců, ale zejména vedly k poklesu významné časné a pozdní morbidity předčasně narozených dětí.

Stránky obsahují doporučené odborné postupy, nabídku odborných akcí a další informace pro zdravotnické profesionály. Současně jsou dostupné také informace pro laickou veřejnost i média.


V Plzni dne 31. ledna 2017
Docent MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
Předseda České neonatologické společnosti

Obrázek

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktuality a nadcházející události:


Archiv událostí:

13.02.2013

Pozvánka na seminář

Vážení kolegové,

Stalo se tradicí, že v posledních letech pořádá naše pracoviště  odborné semináře ve spolupráci s ERASMUS Univerzitou v Rotterdamu. I v letošním roce jsme připravili seminář na velmi aktuální témata. Prvním je seminář  dne 13.2.2013

“FOLLOW UP IN CRITICALLY ILL CHILDREN “

“DISPENZARIZACE KRITICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ”

Další den (14.2.2013)  bude následovat

„OPTIMAL DOSING OF DRUGS IN CRITICALLY ILL NEWBORNS AND CHILDREN; AN UPDATE“

“OPTIMÁLNÍ DÁVKOVÁNÍ LÉČIV U KRITICKY NEMOCNÝCH NOVOROZENCŮ A U DĚTÍ; AKTUALIZACE“

 

Seminář proběhen pod záštitou děkana 1. LF UK prof. A. Šeda a ředitelky VFN Praha Mgr. D. Juráskové. Kromě přednášek připravených  lékaři našeho oddělení  budete mít  možnost vyslechnout  sdělení známých  evropských  osobností  jako  napr. Prof. Tibboel, prof. Allegaert.

Seminář je určen pro lékaře dětské intenzivisty, neonatology,  dětské sestry pracující na  pediatrických i neonatologických odděleních a farmakology. Program semináře přikládám. Akce bude ohodnocena kredity ČLK.

Těšíme se na Vaši účast,  vzhledem k limitovanému počtu prosím o zaslání Vašich přihlášek na e-mailovou adresu vobruba.vaclav@vfn.cz

Účast je zdarma.

 

S pozdravem Dr. V.Vobruba

 

program-1.pdf

program-2.pdf


07.11.2012

Neonatologické dny 2012

7. – 9. 11. 2012 v Ostravě

Hlavní témata:

  • Novorozenec porozený v „šedé zóně“
  • Hypoxicko – ischemická encefalopatie
  • Anestézie a analgézie v novorozeneckém věku
  • Fyziologický novorozenec

Více na webových stránkách kongresu ZDE...

Neonatologické dny 2012


02.06.2012

33. konference s mezinárodní účastí Výživa kojenců a malých dětí

2.6.2012 9 – 15 hodin
FN Motol, velká posluchárna, Praha 5

Česká neonatologická společnost ČLS J.E. Purkyně
Pracovní skupina pro dětskou gastroenterologii a výživu České pediatrické společnosti
Česká asociace sester, Laktační liga - UNIE laktačních poradců

Program konference

Registrace účastníků 8,00 - 9,00

Program:
9,00 - 10,30
Kolitidy v dětském věku ( Prof. J. Nevoral, Praha)
Doporučené postupy v léčbě průjmů u kojenců (MUDr. R. Kotalová, Praha)
Neklidné dítě, zkušenosti z poradny pro nadměrně plačící děti (MUDr. M. Kašparová, Praha)
10,30-11,00 přestávka

11,00 - 12,30
Kojenecké ublinkávání (MUDr. P. Szitanyi, Praha)
Mateřské mléko jak zdroj prebiotik a probiotik (MUDr. M. Paulová, Praha)
Prebiotika a probiotika z pohledu farmakologa (PharmDr. Lucie Kotlářová, Praha)

12,30 - 13,00 přestávka

13,00 - 14,30
Zásady vnímavého krmení novorozence (MUDr. M. Weberová Chvílová, Havl. Brod)
Homeopatika a neklidné dítě (Bc. R. Dorazilová, Zlín)
Timing zavádění příkrmů na základě vědecky podložených důkazů (EBM) (MUDr. A. Mydlilová, Praha)

14,30 - 15,00 Diskuze

Konferenční poplatek 400 Kč, členové Laktační ligy 300 Kč
Konference je hodnocena kreditními body od ČLK a ČAS.

Účast potvrďte: lenka.klimentova@ftn.cz , telefonicky 26108 2485

či písemně
Laktační liga,
Vídeňská 800
140 59 Praha 4

Těšíme se na setkání s Vámi.
Za organizační výbor MUDr. Anna Mydlilová


23.05.2012

Pozvánka na seminář SEDATIVA A ANALGETIKA NA JIP PRO DĚTI A NOVOROZENCE 2012

Zveme Vás na odborné setkání na téma: „SEDATIVA A ANALGETIKA NA JIP PRO DĚTI A NOVOROZENCE 2012?“. Seminář se bude konat pod záštitou Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK Praha a Farmakologického ústavu 1. LF UK Praha ve dnech 23. - 24.5 2012 v 10.00 hod.
Místo konání je Děkanát University Karlovy v Praze, 1. lékařská fakulta, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, velká zasedací místnost, praktický nácvik - JIRP KDDL VFN Ke Karlovu 2, 12808 Praha 2.
Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů a sester dle SP č. 16 a sester a je zařazena do Registru akcí ČLK pořádaných v souladu se SP č. 16 a stanovy České asociace sester. Potvrzení účasti lékařů na adrese: Vaclav.Vobruba@vfn.cz. Potvrzení účasti sester na adrese Martina.Baskova@vfn.cz nejpozději do 20.5 2012.

Těšíme se na shledání s Vámi
MUDr. Václav Vobruba
Vedoucí JIRP KDDL VFN a I. LF UK Praha

 

DEN 1 - 23.5.2012 10:00

1. Úvod: Historie a současnost JIRP KDDL VFN a 1. LF UK Praha. Václav Vobruba (25 min)
2. Klinická farmakologie v denní praxi - spolupráce v ČR 2012. Pavla Pokorná (25 min)
3. Analgetika. Dick Tibboel (45 min)

Přestávka na kávu

4. Sedativa. Dick Tibboel (45 min)
5. Klinická manifestace a skórování syndromu z odnětí. Monique van Dijk (60 min)
6. Terapeutické konsequence syndromu z odnětí. Dick Tibboel (45 min)

Společenský oběd

DEN 2 - 24.5.2012 10:00

7. Praktický nácvik a implementace do denní praxe na JIP. Monique van Dijk a Mgr. Bac. M. Bašková (3 hod) 

Přestávka na kávu

8. Nový směr klinické farmakologie u kriticky nemocných dětí. Dick Tibboel (45 min)
9. Závěr semináře


17.05.2012

Program XXI. celostátní konference ošetřovatelských profesí pracujících v péči o novorozence pořádané:

Neonatologickým oddělením Nemocnice České Budějovice, a. s.

za podpory Neonatologické společnosti ČLS JEP a Neonatologické sekce ČAS

17. května 2012 (10:00 – 16:00)

PRVNÍ HODINA ŽIVOTA FYZIOLOGICKÉHO NOVOROZENCE V ČESKÉ REPUBLICE A V ZAHRANIČÍ

ATYPICKÉ (ALTERNATIVNÍ) PORODY OČIMA PORODNÍCH ASISTENTEK A DĚTSKÝCH SESTER

VARIA

ŽIVOT OHROŢUJÍCÍ VIROVÉ INFEKCE DOLNÍCH CEST DÝCHACÍCH U NOVOROZENCŮ A KOJENCŮ

18. května 2012 ( 8:00 – 12.15)

SCREENING SLUCHU U NOVOROZENCŮ – SOUČASNÝ STAV V ČR

VYBRANÉ OŠETŘOVATELSKÉ AKTIVITY V NEONATOLOGII

Obchodně – společenské centrum ARTIGY (Pražská 24, České Budějovice)

Programová brožura s kompletními inormacemi ke stažení ZDE...


18.04.2012

Pozvánka na XXIX. celostátní konferenci Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP

18. - 20.4.2012 Clarion Congress Hotel České Budějovice

Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás pozvat na XXIX. celostátní konferenci Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, kterou letos hostí České Budějovice. Hlavním tématem bude vedení porodu. Věříme, že vás zaujmou jak odborný program, tak půvaby jihočeské metropole. Velmi se těšíme na Vaši účast a uděláme vše pro to, abyste si z Českých Budějovic odvezli řadu odborných poznatků i příjemných zážitků z doprovodných akcí.

Více informací naleznete na stránkách http://www.spm2012.cz

Za pořadatele

prim. Petr Sák

Gynekoogicko - porodnické oddělení Nemocnice České Budějovice


« 5 6 7 8 9 10