Aktuality

06.11.2019

XXXV. NEONATOLOGICKÉ DNY

Neonatologické dny 2019

Více viz stránky kongresu (po kliknutí na obrázek)


06.09.2019

New Frontiers in Neonatology 6.9.2019: Enteral Feeding and Necrotizing Enterocolitis: Practice Essentials and Future Directions

Milé kolegyně, milí kolegové

V letošním roce je workshop New Frontiers in Neonatology zaměřený na problematiku enterální výživy, prevenci a léčbu nekrotizující enterokolitidy. Připravili jsme intenzívní celodenní pracovní setkání, na kterém se představí mezinárodně uznávaní odborníci z Německa, Irska, Velké Británie a České republiky. V letošním roce jsme zařadili novou sekci – neonatální kvíz. Pod vedením lektorů můžete u prezentovaných případů navrhnout další klinický postup a následně diskutovat možné klinické dopady. Sekce neonatálního kvízu bude interaktivní, s video prezentacemi a teoretickými podklady.

Během setkání budete mít opět možnost absolvovat vizitu s přednášejícími a diskutovat v malých skupinách o aktuálních problémech neonatologie.

Podrobné informace na www.upmd.cz/newfrontiers

New Frontiers 2019

Pozvánka ke stažení: pozvanka_new_frontiers_2019.pdf