Aktuality

06.11.2019

XXXV. NEONATOLOGICKÉ DNY

Neonatologické dny 2019

Více viz stránky kongresu (po kliknutí na obrázek)


31.05.2019

Extrémně nezralý novorozenec (ENN) III. se zaměřením na „šedou zónu“

Pořádá: Nadační fond Vita et Futura, Česká neonatologická společnost JEP a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Místo konání: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF a VFN, Apolinářská 18, 128 00, Praha 2 (posluchárna + knihovna)

Datum konání: 31. 5. – 1. 6. 2019

Kontakt: Mgr. Olga Štajnrtová, sekretariát Neonatologického oddělení e-mail: Olga.stajnrtova@vfn.cz

Charakteristika kurzu: Dvoudenní kurz je zaměřen na rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností v problematice extrémně nezralých novorozenců. Teoretická část bude věnována stále živým tématům a aktuálně novým trendům ve ventilační podpoře, způsobu podávaní surfaktantu a ve výživě. Většina přednášek bude zohledňovat specifika „šedé zóny“, tzn. novorozenců porozených ≤ 25. týdnu těhotenství. Ve druhé části budou modelovány charakteristické klinické situace a jejich řešení včetně praktických nácviků některých dovedností. Každý účastník získá certifikát o absolvování kurzu s hodnocením 12 bodů ČLK.

Cílová skupina: Pediatři pracující na novorozeneckých úsecích, mladí neonatologové pracující na JIMP a JIRP.

Více informací viz pozvánka