Česká neonatologická společnost (ČNeoS):

Je odbornou společností činnou v rámci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)  což je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.

Stanovy a volební řád: cneos-stanovy-a-volebni-rad.pdf

Pro více informací navštivte stránky ČLS JEP: http://www.cls.cz

 

Výbor České Neonatologické Společnosti:

 

Doc. MUDr. Jiří Dort, PhD.

Předseda České neonatologické společnosti – FN Plzeň – dortj@fnplzen.cz


MUDr. Martin Čihař

Místopředseda České neonatologické společnosti – Nemocnice Bulovka, Praha – martin.cihar@bulovka.cz

 

MUDr. Jozef Macko

Vědecký sekretář České neonatologické společnosti – Baťova nemocnice, Zlín – macko@bnzlin.cz

 

Výbor České neonatologické společnosti (řazeno abecedně):

MUDr. Miloš Černý – FN Motol, Praha

milos.cerny@fnmotol.cz

 

MUDr. Milan Hanzl – Nemocnice České Budějovice

hanzl@nemcb.cz

 

Doc. MUDr. Jan Janota, PhD. – Thomayerova nemocnice, Praha

jan.janota@ftn.cz

 

MUDr. Lumír Kantor, PhD. - FN Olomouc

 

MUDr. Jan Malý – FN Hradec Králové

maly@lfhk.cuni.cz

 

MUDr. Anna Mydlilová – Thomayerova nemocnice, Praha

anna.mydlilova@ftn.cz

 

Prof. MUDr. Plavka Richard, CSc. – VFN, Praha

richard.plavka@vfn.cz

 

MUDr. Renata Poláčková – Fakultní nemocnice, Ostrava

renata.polackova@fno.cz

 

Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA – ÚPMD, Praha

z.stranak@seznam.cz

 

Revizní komise:

MUDr. Iva Burianová – Thomayerova nemocnice, Praha

iva.burianova@ftn.cz

 

MUDr. Martin Matas – FN Plzeň

matas@fnplzen.cz

 

MUDr. Dan Wechsler – FN Brno

wechsler.dan@fnbrno.cz