Rychlý kontakt

Česká neonatologická společnost

České Lékařské Společnosti JEP

prof. MUDr. Zbyněk Straňák, Ph.D., MBA - předseda

Ústav pro péči o matku a dítě

Podolské nábřeží 157

147 00 Praha 4 – Podolí

tel.: +420 296 511 501

Mgr. Olga Štajnrtová – sekretariát

Apolinářská 18, 128 00 Praha 2

tel.: +420224967146

olga.stajnrtova@vfn.cz

Česká neonatologická společnost (ČNeoS):

Je odbornou společností činnou v rámci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)  což je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.

Stanovy a volební řád: cneos-stanovy-a-volebni-rad.pdf

Pro více informací navštivte stránky ČLS JEP: http://www.cls.cz

 

Vedení výboru České Neonatologické Společnosti:

Předseda:

prof. MUDr. Zbyněk Straňák, PhD., MBA

Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábřeží 157, 147 00 Praha 4

Tel.: +420 296 511 806 zbynek.stranak@upmd.eu

 

Místopředseda:

doc. MUDr. Jan Janota, PhD.

FN Motol, V Úvalu 85, 150 00 Praha 5

Tel.: +420 224 432 135 jan.janota@fnmotol.cz

 

Vědecký sekretář:

MUDr. Malý Jan, Ph.D.

Dětská klinika LF UK a FN, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

Tel.: +420 495 833 423 malyj@lfhk.cuni.cz

 

 

Výbor České neonatologické společnosti (řazeno abecedně):

MUDr. Iva Burianová – Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha iva.burianova@ftn.cz

 

MUDr. Milena Dokoupilová - Nemocnice Hořovice - dokoupilova@nemocnice-horovice.cz

 

MUDr. Patrik Hitka, Ph.D. – Masarykova Nemocnice Ústí nad Labem - patrik.hitka@kzcr.eu

 

MUDr. Tomáš Juren - FN Brno - juren.tomas@fnbrno.cz

 

MUDr. Lumír Kantor, PhD. MBA - FN Olomouc - lumir.kantor@fnol.cz

 

MUDr. Jozef Macko – Krajská Nemocnice Tomáše Bati, Zlín – macko@bnzlin.cz

 

MUDr. Martin Matas – FN Plzeň matas@fnplzen.cz

 

Prof. MUDr. Richard Plavka, CSc. – VFN, Praha richard.plavka@vfn.cz

 

MUDr. Hana Wiedermannová – FN Ostrava - hana.wiedermannova@fno.cz

 

Revizní komise:

MUDr. Jan Hálek, Ph.D. – FN Olomouc jan.halek@fnol.cz

 

MUDr. Jan Lebeda – Krajská Nemocnice Tomáše Bati, Zlín - Jan.Lebeda@bnzlin.cz

 

MUDr. Andrea Staníková – FN Brno stanikova.andrea@fnbrno.cz