Contact

Czech Neonatology Society

Czech Medical Society of JEP

prof. Zbyněk Straňák, M.D., Ph.D., MBA - chairman

The Institute for the Care of Mother and Child

Podolské nábřeží 157

147 00 Praha 4 – Podolí

phone: +420 296 511 501

Mgr. Olga Štajnrtová – secretary

Apolinářská 18, 128 00 Praha 2

phone: +420224967146

e-mail: olga.stajnrtova@vfn.cz

Networks

eNewborn

Czech Neonatal Network

UENSP

EFCNI

European standards of care for newborn health

Usefull links

Děti na dlani

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Sponsors

Česká neonatologická společnost ČLS JEP pod záštitou Neonatologického oddělení FN BRNO pořádá

XXXII. NEONATOLOGICKÉ DNY

5.-7.10.2016

Více informací, odborný program a registrace na webu: http://www.neonatologickedny2016.cz/

Zámek Valeč - Neonatologické dny 2016

 

Odborný program:

Středa - 5. 10. 2016

PRESYMPOSIUM   16:00 – 18:25

16:00 – 16:10

Přivítání

Ivo Borek

Předsedající:

Zuzana Zavřelová, Marek Kučera

1. Z historie výživy nezralých novorozenců ( 15 min. )

B. Zlatohlávková

___________________________________________________________________________

2. Záludnost virové infekce pro nezralé děti ( 15 min. )

F. Kopřiva

___________________________________________________________________________

3. Výživové požadavky novorozenců ( 15 min. )

M. Pánek, P. Janec

COFFEE BREAK  17:10 – 17:40

Předsedající:

Tomáš Jimramovský, Andrea Staníková

4. Jsou rozdíly ve složení nativního mateřského mléka po manipulaci ( pasterizaci a zamražení ) ? ( 15 min. )

- Biologicky aktivní složky

J. Krejsek

___________________________________________________________________________

5. Jsou rozdíly ve složení nativního mateřského mléka po manipulaci ( pasterizaci a zamražení ) ? ( 20 min. )

- Makronutrienty – výsledky studie MIRIS II

I. Burianová, J. Malý

VEČEŘE, VOLNÝ PROGRAM  18:25

 

 

Čtvrtek – 6. 10. 2016

8:00 – 17:10

8:00 – 8:15

Slavnostní zahájení, zpráva místopředsedy ČNeoS o činnosti výboru

Martin Čihař

I. blok: Protektivní způsoby stabilizace a ventilace nezralého

novorozence + panelová diskuze  8:15 – 10:15

Předsedající:

Tomáš Juren, Jan Hálek

1. Stačí současná doporučení ( ILCOR, ECR, AAH ) pro účinnou stabilizaci nezralých novorozenců ? ( 20 min. )

T. Lamberská

___________________________________________________________________________

2. CPAP vs HFNC – kdy, u koho a jak ? ( 20 min. )

P. Kopecký

___________________________________________________________________________

3. Optimalizace UPV u nezralých novorozenců. Od RDS k BPD. ( 25 min. )

R. Plavka

___________________________________________________________________________

4. Air-leak syndrom u nezralých novorozenců ( 20 min. )

L. Pazderová

PANELOVÁ DISKUZE  9:40 – 10:15

COFFEE BREAK  10:15 – 10:45

II. blok: Interdisciplinární propojení neonatologie s cílem

pozitivního ovlivnění zdraví dítěte  10:45 – 12:05

Předsedající:

Jozef Macko, Milena Dokoupilová

1. EXPOSOM: nový koncept studia faktorů působících na prenatální a postnatální

vývoj dětí a jeho aplikace v brněnských kohortových studiích ( 25 min.)

J. Klánová

___________________________________________________________________________

2. Nové trendy v prenatální diagnostice ( 20 min. )

I. Grochová

___________________________________________________________________________

3. Diferenciační procesy v CNS ( II. Migrační procesy a jejich vulnerabilita ) ( 20 min. )

J. Mourek

OBĚD  12:05 – 13:30

III. blok: Tradiční témata ve světle nových poznatků  13:30 – 15:10

Předsedající:

Martin Čihař, Renáta Poláčková

1. Resuscitace a podpora poporodní adaptace novorozence – nová doporučení ( 20 min. )

K. Liška

___________________________________________________________________________

2. Současný pohled na oxygenaci extrémně nezralých novorozenců ( 20 min. )

P. Zoban

___________________________________________________________________________

3. Diagnostika a zahájení léčby časné novorozenecké sepse: jsme dál ? ( 20 min. )

J. Janota

___________________________________________________________________________

4. Současný stav dětské a neonatální paliativní péče v ČR ( 20 min. )

M. Mojžíšová, J. Macko, L. Hrdličková

COFFEE BREAK + POSTER WALK  15:10 – 15:40

Zdeněk Kokštein, Martin Matas

IV. blok: Posterová sekce (vybrané postery)  15:40 - 17:10

Předsedající:

Zdeněk Kokštein, Martin Matas

DIVADELNÍ A SPOLEČENSKÝ VEČER – 19:30

Pátek – 7. 10. 2016

9:00 – 13:00

9:00 – 9:15

Projev předsedy České neonatologické společnosti ČLS JEP

Lumír Kantor

Sdělení předsedy volební komise o výsledcích voleb do budoucího výboru ČNeoS

Zdeněk Kokštein

9:15 – 9:30

Křest knihy

Laura Janáčková, Jiří Dort

V. blok: Perinatologická spolupráce + panelová diskuze  9:30 – 11:15

Předsedající:

Milan Hanzl, Miloš Černý

1. Prepartální péče o monochoriální dvojčetné těhotenství ( 20 min. )

L. Hruban

___________________________________________________________________________

2. Management pacientek s PPROM ve 24. – 34. týdnu gravidity ( 20 min. )

R. Gerychová, L. Hruban, M. Ježová, P. Janků

___________________________________________________________________________

3. Elektivní císařský řez z pohledu porodníka ( 20 min. )

A. Roztočil

___________________________________________________________________________

4. Elektivní císařský řez z pohledu neonatologa ( 20 min. )

Z. Straňák

PANELOVÁ DISKUZE  10:50 – 11:15

COFFEE BREAK + POSTER WALK  11:15 – 11:45

Zdeněk Kokštein, Martin Matas

VI. blok: Fyziologický novorozenec – stálá výzva  11:45 – 13:00

Předsedající:

Blanka Zlatohlávková, Iva Burianová

1. Kojení s cytomegalovirem ( 20 min. )

M. Pánek, J. Pánková Hrabáková

___________________________________________________________________________

2. Jaká je bezpečná poloha při prvním přiložení donošeného novorozence ? ( 20 min. )

M. Weberová Chvílová

___________________________________________________________________________

3. Donošený novorozenec – stálá výzva ( 20 min. )

A. Mydlilová