Informace pro média:

Zde naleznete aktuální články a tisková prohlášení, která lze použít pouze s výslovným uvedením jejich zdroje:

  • 29. února 2016 - Odborné společností předkládají své stanovisko na základě požadavku Národní imunizační komise ze společného jednání na MZ ČR dne 8. dubna 2015. Ke stažení a prohlížení zde: cneos-a-caki-stanovisko-final-v2.pdf
  • 21. ledna 2011 – Tiskové prohlášení k zajištění péče v Perinatologických centrech:
  • Prohlášení výboru České neonatologické společnosti České lékařské společnosti J.E. Purkyně k zajištění akutní péče o novorozence po 28.2.2011
  • Výbor České neonatologické společnosti ČLS JEP na zasedání dne 20.1.2011 zanalyzoval nastávající situaci léčebně preventivní péče o novorozence. V souvislosti s celostátní iniciativou „Děkujeme, odcházíme“ jednomyslně konstatuje:
  1. Na základě nedostatku lékařů dojde minimálně v 5 z celkem 12 specializovaných perinatologických center k výraznému omezení až zastavení akutní péče o novorozence.
  2. Kapacita zbývajících center neumožňuje vzniklý výpadek akutní péče nahradit. Výbor České neonatologické společnosti ČLS JEP v posledních sedmi letech opakovaně upozorňuje na závažný nedostatek kapacity pro novorozeneckou intenzivní a resuscitační péči.
  3. Od 1.3.2011 tedy nebude možné zajistit akutní péči o nemocné a nedonošené novorozence v České republice. Výbor proto vyzývá kompetentní činitele k neodkladnému řešení situace s cílem zachovat péči a zabránit tím ohrožení života a zdraví novorozenců.