Informace pro rodiče:

Zde naleznete informace pro nastávající nebo již nastalé rodiče novorozenců. Novorozenecký věk je definován jako věk od narození do 28. dne a to bez ohledu na to, zda došlo k porodu v termínu (2 týdny před nebo po 40. týdnu těhotenství ) či se narodil předčasně.

V České Republice je péče o novorozence organizována třístupňově, přičemž po území republiky je rovnoměrně rozprostřena síť pracovišť všech stupňů, zajišťující optimální dosažitelnost péče o novorozence.

Do I. stupně spadají pracoviště pečující o fyziologické (donošené) novorozence v rámci běžných porodnických oddělení (více informací pro rodiče najdete na: www.porodnice.cz). Donošený novorozenec zůstává v péči novorozeneckého oddělení prvních několik dnů života, během kterých se hodnotí jeho časná i dlouhodobější poporodní adaptace, matka se zaučuje v kojení a péči o novorozence a sleduje se zda novorozenec nevykazuje příznaky nějakého nemoci formou fyzického vyšetření a odběru krve na tzv. plošný metabolický screening, který sleduje známky některých dědičných onemocnění (více informací viz. http://www.novorozeneckyscreening.cz/). Poté je novorozenec společně s matkou propuštěn z porodnice a další péči přebírá praktický lékař pro děti a dorost.

Do II. stupně pracoviště intermediární pečující o novorozence rizikové narozené předčasně před 38. týdnem těhotenství a po ukončeném 32 týdnu těhotenství a do III. stupně jednotky intenzivní péče pracující v rámci perinatologických center (viz. seznam Perinatologických center), která zajišťují péči o vysoce rizikové novorozence narozené před 32 týdnem těhotenství a o další vysoce riziková těhotenství.