Neonatologické dny jsou hlavní českou odbornou neonatologickou konferencí. Jsou pořádány každoročně, přičemž se v jejich organizaci pravidelně střídají jednotlivá perinatologická centra. Obvykle jsou třídenní, jejich součástí jsou přednášky ve vybraných odborných blocích a prezentace odborných posterů.

Informace k aktuálním neonatologickým dnům:


XXXIII. Neonatologické dny a XXVI. Celostátní konference ošetřovatelských profesí pracujících v péči o novorozence

18. - 10. 11. 2017

České Budějovice


Milé kolegyně, vážení kolegové,

je mojí velice milou povinností pozvat Vás k nám do jižních Čech na Neonatologické dny, kterépo jedenácti letech znovu pořádáme v Českých Budějovicích. Připravili jsme pro Vás i pro ošetřovatelsképrofese v našem oboru jednu zásadní novinku. Touto novinkou je paralelní pořádání Neonatologickýchdnů a naší tradiční Celostátní konference ošetřovatelských profesí v péči o novorozence, kteroukaždoročně pořádáme v květnovém termínu. Jsem si vědom, že především z organizačního hlediska jdeo určitý, byť trochu rizikový, krok do neznáma, nicméně vyzkoušení tohoto modelu je pro nás velmilákavá výzva. Pokud se týká samotných Neonatologických dnů, máme kromě jiného přislíbenou aktivníúčast několika pozvaných řečníků z renomovaných evropských neonatologických pracovišť.Věřím, že jak účast na odborném programu, tak i společenský program nebude pro Vás v žádnémohledu zklamáním. Těšíme se na setkání s Vámi.

Milan Hanzl

Oficiální program: ZDE

Webové stránky konference