Sympozium - Pokroky ve výživě novorozenců 12.04.2013

Určení: pro neonatology, pediatry, gastroenterology, všeobecné sestry, porodní asistentky, a všechny, kteří se zabývají výživou novorozenců.

Místo: Hotel Clarion, Praha 9, Freyova 33

Termín: 12.04.2013 (10:00 - 15:00)

Počet účastníků: 100

Odborný garant: MUDr. Iva Burianová, MUDr. Magdalena Paulová, CSc.

Vedoucí semináře: Jaroslava Poláková, jaroslava.polakova@ftn.cz, tel. : 261083252

Program:

* 09:30 – 10:00 registrace

* 10:00 – 11:45 Early nutritional strategies for preventing allergy; prof. Hania Szajewska – člen odborné komise ESPGHAN * 11:45 – 12:15 přestávka na občerstvení

* 12:15 – 13:00 Osteopenie z nezralosti; prof. MUDr. Milan Bayer, FN Hradec Králové

* 13:00 – 13:45 Co možná nevíte o kojení; MUDr. Magdalena Paulová, TN, Praha

* 13:45 – 14:30 Strategie zavádění příkrmů v kojeneckém věku; doc.MUDr Jiří Bronský, FN Motol, Praha

* 14:45 – 15:00 závěr, shrnutí obsahu sympozia

Cena: 500,-Kč, při platbě na místě 600,-Kč

Doporučení: V ceně je zahrnuto občerstvení.

Upozornění: platba na účet č.: 0036831041/0100, Variabilní symbol: 1359091102, certifikát o účasti obdržíte po předložení dokladu o zaplacení.