XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - ŠTEMBEROVY DNY 02.04.2020

1. Informace v PDF: 1informace-perinatologie-2020-s-programem

Akce byla zrušena !

Peridny 2020