Obor a odborná příprava:

Neonatologie je dle aktuální vyhlášky MZD ČR nástavbovým oborem, opravňující k výkonu lékařské praxe na všech úsecích péče o novorozence, zejména na neonatologických pracovištích perinatologických center intenzivní péče.

 

Podmínkou pro zařazení do oboru neonatologie je získání specializované způsobilosti v oboru dětské lékařství. Cílem vzdělávání v nástavbovém oboru neonatologie je příprava specialistů k dosažení kvalifikace.

 

Vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle ustanovení § 83 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto případě celková délka, úroveň a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy.
Celková délka přípravy v oboru neonatologie je v minimální délce 24 měsíců.

 

Další podrobnosti najdete ve Vzdělávacím programu nástavbového oboru Neonatologie

IPVZ Odborná příprava Neonatologie

 

Na stránce katedry Pediatrie IPVZ naleznete aktuální seznam vzdělávacích akcí platných pro obor Neonatologie:

IPVZ Vzdělávací akce Neonatologie

 

Obrázek

 

Aktuálně - Nové české učebnice:

Ošetřovatelské postupy v neonatologii

Doc.MUDr. Jiří Dort,Ph.D., MUDr. Eva Dortová, Bc.Dana Špidlenová a Mgr. Jitka Burešová

Obsah je rozčleněn do mnoha oddílů a postihuje tak širokou škálu stavů  od fyziologických novorozenců až po extrémně nedonošené, nemocné a novorozence s vrozenými vývojovými vadami na JIP a JIRP. Každý oddíl obsahuje stručný teoretický úvod za účelem snazšího pochopení problematiky, po němž následuje podrobný popis vlastních pracovních postupů v ošetřovatelské péči o novorozence.

Vydavatel:Západočeská univerzita v Plzni, Vydavatelství, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Tel: 377 631 951Email: vydavatel@vyd.zcu.cz

238 stran, ISBN 978-80-7043-944-9

Obrázek

 

Neonatologie

doc. MUDr. Janota Jan, Ph.D. , doc. MUDr. Straňák Zbyněk, CSc., MBA, a kolektiv

Nakladatelství Mladá Fronta

Monografie našich předních specialistů v oboru je praktickým manuálem, který se snaží poskytnout ucelené informace o příčinách, symptomech a léčbě nejzávažnějších a nejčastějších patologických stavů novorozenců. Měl by pomoci v rychlé diagnostice problémů novorozence po porodu a v prvních dnech života, předložit širokou diferenciálně diagnostickou rozvahu a přinést jasná doporučení vedoucí k léčbě dané patologie, stabilizaci stavu, případně připravit novorozence na transport. Kapitoly jsou uspořádány abecedně, každá odpovídá jednomu klinickému, laboratornímu nebo diagnostickému problému. Publikace je určena pediatrům a neonatologům všech zdravotnických zařízení, především však lékařům menších a středních porodnic, novorozeneckých a dětských oddělení, kteří nemají široké zázemí jednotky intenzivní péče. Zároveň bude i cenným zdrojem odborných informací pro postgraduální studium a předatestační přípravu v pediatrii a neonatologii. Česká monografie zabývající se komplexně problematikou onemocnění v novorozeneckém věku naposledy vyšla před více než třiceti lety.

pevná vazba, 576 stran, 1. vydání listopad 2013, ISBN: 978-80-204-2994-0

Obrázek

 

Neonatologie

Dort, Jiří - Dortová, Eva - Jehlička, Petr

Nakladatelství Karolinum

Publikace Neonatologie má ambice stát se základním manuálem péče o novorozence pro neonatology a rozšířit vzdělání dětských lékařů, porodníků a spolupracujících lékařů. Je vyčerpávajícím způsobem členěna do kapitol podle jednotlivých orgánových systémů. Specificky je pojednáno o problematice vrozených vývojových vad ve vztahu k jejich chirurgickému řešení a prognóze. Text je doplněn o doporučené postupy České neonatologické společnosti.

brožovaná,  118 str., 2. vydání vydáno: květen 2013ISBN 978-80-246-2253-8

Obrázek