Pokud chcete zařadit svou odbornou akci do našeho kalendáře, kontaktujte nás prosím na neonatology.cz@gmail.com

06.11.2019

XXXV. NEONATOLOGICKÉ DNY

Neonatologické dny 2019

Více viz stránky kongresu (po kliknutí na obrázek)

 


06.09.2019

New Frontiers in Neonatology 6.9.2019: Enteral Feeding and Necrotizing Enterocolitis: Practice Essentials and Future Directions

Milé kolegyně, milí kolegové

V letošním roce je workshop New Frontiers in Neonatology zaměřený na problematiku enterální výživy, prevenci a léčbu nekrotizující enterokolitidy. Připravili jsme intenzívní celodenní pracovní setkání, na kterém se představí mezinárodně uznávaní odborníci z Německa, Irska, Velké Británie a České republiky. V letošním roce jsme zařadili novou sekci – neonatální kvíz. Pod vedením lektorů můžete u prezentovaných případů navrhnout další klinický postup a následně diskutovat možné klinické dopady. Sekce neonatálního kvízu bude interaktivní, s video prezentacemi a teoretickými podklady.

Během setkání budete mít opět možnost absolvovat vizitu s přednášejícími a diskutovat v malých skupinách o aktuálních problémech neonatologie.

Podrobné informace na www.upmd.cz/newfrontiers

New Frontiers 2019

Pozvánka ke stažení: pozvanka_new_frontiers_2019.pdf


31.05.2019

Extrémně nezralý novorozenec (ENN) III. se zaměřením na „šedou zónu“

Pořádá: Nadační fond Vita et Futura, Česká neonatologická společnost JEP a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Místo konání: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF a VFN, Apolinářská 18, 128 00, Praha 2 (posluchárna + knihovna)

Datum konání: 31. 5. – 1. 6. 2019

Kontakt: Mgr. Olga Štajnrtová, sekretariát Neonatologického oddělení e-mail: Olga.stajnrtova@vfn.cz

Charakteristika kurzu: Dvoudenní kurz je zaměřen na rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností v problematice extrémně nezralých novorozenců. Teoretická část bude věnována stále živým tématům a aktuálně novým trendům ve ventilační podpoře, způsobu podávaní surfaktantu a ve výživě. Většina přednášek bude zohledňovat specifika „šedé zóny“, tzn. novorozenců porozených ≤ 25. týdnu těhotenství. Ve druhé části budou modelovány charakteristické klinické situace a jejich řešení včetně praktických nácviků některých dovedností. Každý účastník získá certifikát o absolvování kurzu s hodnocením 12 bodů ČLK.

Cílová skupina: Pediatři pracující na novorozeneckých úsecích, mladí neonatologové pracující na JIMP a JIRP.

Více informací viz pozvánka


11.04.2019

XXXVI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - ŠTEMBEROVY DNY

Perinatologická konference 2019

Více viz stránky kongresu (po kliknutí na obrázek)


11.04.2019

4. Dny novorozeneckých kazuistik

ZÁMEK ZBIROH

11. – 12. dubna 2019

pořádá Novorozenecké oddělení Nemocnice Hořovice pod záštitou České neonatologické společnosti ČLS JEP

kazuistiky2019.jpg

POZVÁNKA


18.01.2019

Seminář PERINATOLOGIE a FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY věnovaný problematice fetálního růstu a postnatálním důsledkům fetálního programingu

pořádají

ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ, 3. LF UK A KATEDRA GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ IPVZ

Přednášející: Professor Francesc Figueras

Program:

  • Update in Fetal Growth Restriction
  • Morphological and functional consequences of fetal programing

Místo konání: Praha, ÚPMD 18. ledna 2019 od 9:00 do 12:00

Vice viz pozvánka ZDE ve formátu PDF


1 2 3 4 5