Pokud chcete zařadit svou odbornou akci do našeho kalendáře, kontaktujte nás prosím na neonatology.cz@gmail.com

Aktuality a nadcházející události

08.06.2018

Extrémně nezralý novorozenec III. se zaměřením na „šedou zónu“

Kurz pro neonatology a pediatry

Pořádá: Nadační fond Vita et Futura, Česká neonatologická společnost JEP a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Místo konání: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF a VFN, Apolinářská 18, 128 00, Praha 2 (posluchárna + knihovna)

Datum konání: 8. 6.–9. 6. 2018

Kontakt: Mgr. Olga Štajnrtová, sekretariát Neonatologického oddělení e-mail: Olga.stajnrtova@vfn.cz

Charakteristika kurzu: Dvoudenní kurz je zaměřen na rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností v problematice extrémně nezralých novorozenců. Teoretická část bude věnována stále živým tématům a aktuálně novým trendům ve ventilační podpoře, způsobu podávaní surfaktantu a ve výživě. Většina přednášek bude zohledňovat specifika „šedé zóny“, tzn. novorozenců porozených ≤ 25. týdnu těhotenství. Ve druhé části budou modelovány charakteristické klinické situace a jejich řešení včetně praktických nácviků některých dovedností. Každý účastník získá certifikát o absolvování kurzu s hodnocením 12 bodů ČLK.

Cílová skupina: Pediatři pracující na novorozeneckých úsecích, mladí neonatologové pracující na JIMP a JIRP.

Více informací viz poznámka


12.04.2018

XXXV. celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny

12. – 14. dubna 2018
Mikulov
Web: http://www.bos-congress.cz/perinatologie2018


09.04.2018

Seminář IPOKRaTES - EVIDENCE BASED PHARMACOTHERAPY IN NEWBORNS AND CHILDREN - IMPLEMENTATION IN DAILY CLINICAL PRACTICE

Ipokrates 2018


22.03.2018

3. Dny novorozeneckých kazuistik

3.DNY NOVOROZENECKÝCH KAZUISTIK

ZÁMEK ZBIROH

22. – 23. března 2018

pořádá Novorozenecké oddělení Nemocnice Hořovice pod záštitou České neonatologické společnosti ČLS JEP

POZVÁNKA

3. dny novorozeneckých kazuistik


09.02.2018

Nové odkazy v sekci pro laickou veřejnost

Stránka byla rozšířena o zajímavý odkaz na projekt Včasné pomoci dětem vzniklý spoluprací Společnosti pro rannou péči s Nadací rozvoje občanské společnosti. Více viz ZDE...

Obrázek


30.11.2017

Třetí konference dětské paliativní péče v ČR

3. konference dětské paliativní péče


« 1 2 3 4 5 6