Perinatologická sekce České gynekologicko - porodnické společnosti

Sekce fetální medicíny České gynekologicko - porodnické společnosti

Česká pediatrická společnost

Společnost pro prevenci dědičných poruch