Informace pro laickou veřejnost:

Zde naleznete podstatné informace určené pro všechny, kteří se zajímají o problematiku péče o novorozence v České Republice, tedy zejména pro rodiče, ale i média a další zájemce. Jako další zdroje informací můžete použít níže uvedené kontakty na občanská sdružení, jejichž činost souvisí s neonatologií.

 

Kontakty na občanská sdružení:

Nedoklubko o.s.

Nedoklubko je celorepublikové občanské sdružení, jehož cílem je pomoc předčasně narozeným dětem a jejich rodinám. Snaží se rodičům zajistit dostatek informací, podpořit je psychicky i emočně. Pomáhá  najít odborníky i jiné rodiče s podobnými problémy. Propojuje svět odborníků a rodičů, informujeme veřejnost o problematice předčasného porodu a usiluje o zlepšení péče o nedonošené děti a jejich rodiny.
Nedoklubko

 

Společnost pro ranou péči o.s.

Občanské sdružení Společnost pro ranou péči je nestátní organizace, která poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i s kombinovaným postižením. Služby rané péče poskytujeme dětem se zrakovým a kombinovaným postižením a jejich rodinám prostřednictvím Středisek rané péče.

Raná péče

 

Dlouhá cesta o.s.

Občanské sdružení Dlouhá cesta vzniklo v roce 2005 z iniciativy maminek, které chvíle spojené s odchodem dítěte prožívaly společně. Jeho posláním je pomáhat rodičům, kterým zemřelo dítě v jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny.

Obrázek