Česká neonatologická společnost

České Lékařské Společnosti JEP

doc. MUDr. Jiří Dort Ph.D. - předseda

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej svobody 80, 304 60 Plzeň

tel.: +420377105681

Mgr. Olga Štajnrtová – sekretariát

Apolinářská 18, 128 00 Praha 2

tel.: +420224967146

olga.stajnrtova@vfn.cz