Sesterská sekce:

Obrázek

Vítáme Vás v sesterské sekci www stránek České neonatologické společnosti. Tento prostor je určený pro Vaše příspěvky, názory, zkušenosti z praxe, reakce na dění v oboru, profesní příběhy, poděkování, aktuality atd.

Prezentace z Celostátních konferencí ošetřovatelských profesí pracujících v péči o novorozence:

XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

Obrázek

 

 

Obchodně – společenské centrum ARTIGY
(Pražská 24, České Budějovice)
22. května 2014 (10.00 – cca 17.00 hod.)
23. května 2014 (8.00 – cca 13.00 hod.)

Definitivní program zde: program-cb-2014.pdf

Organizační údaje, přihláška a předběžný program zde: 1-info-neonatologie-2014.doc

 

Učebnice: Ošetřovatelské postupy v neonatologii

Doc.MUDr. Jiří Dort,Ph.D., MUDr. Eva Dortová, Bc.Dana Špidlenová a Mgr. Jitka Burešová

Obsah je rozčleněn do mnoha oddílů a postihuje tak širokou škálu stavů  od fyziologických novorozenců až po extrémně nedonošené, nemocné a novorozence s vrozenými vývojovými vadami na JIP a JIRP. Každý oddíl obsahuje stručný teoretický úvod za účelem snazšího pochopení problematiky, po němž následuje podrobný popis vlastních pracovních postupů v ošetřovatelské péči o novorozence.

Vydavatel:Západočeská univerzita v Plzni, Vydavatelství, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Tel: 377 631 951Email: vydavatel@vyd.zcu.cz

238 stran, ISBN 978-80-7043-944-9

Obrázek

 

Platná legislativa:

Zákon č. 105/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/ 2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.


Vyhláška č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí. Novelizováno s účinností od 18.2.2010 nařízení vlády č. 31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí.

Vyhláška č. 4/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 Sb.