XXVIII.  Neonatologické dny

s mezinárodní účastí

7. — 9. listopadu 2012

Aula Vysoké školy báňské TU Ostrava—Poruba

 

 

Pořadatelé

Oddělení neonatologie Fakultní nemocnice Ostrava

ve spolupráci s

Českou neonatologickou společností ČLS JEP

Lékařskou fakultou Ostravské univerzity

Okresním sdružením České lékařské komory Ostrava

 

Záštita nad kongresem

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity

 

Vědecký výbor

Doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.

Prim. MUDr. Jozef Macko

Doc. MUDr. Zdeněk Kokštein, CSc.

Prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.

Prim. MUDr. Renáta Poláčková

 

Organizační výbor

Prim. MUDr. Renáta Poláčková

As. MUDr. Hana Wiedermannová

MUDr. Elena Kuldanová

Mgr. Jarmila Svobodová

 

Organizační a technické zajištění

SANOPHARM CZ s.r.o., Martinovská 257/111, 725 27 Ostrava – Plesná

Ing. Dana Salomonová – tel.: 736 627 792, mail: info@sanopharm.cz

Ing. Petr Salomon – tel.: 736 627 799, mail: petr.salomon@sanopharm.cz www.sanopharm.cz