XXVIII. Neonatologické dny 7. - 9. listopadu 2012 Úvodní strana

PRESYMPOZIUM – ODBORNÝ PROGRAM

 

Středa 7. 11. 2012

Slezskoostravský hrad

 

18:00 – 19:00 Presympozium firmy NESTLÉ

Předsedající: Zlatohlávková B. (VFN Praha), Wiedermannová H. (FN Ostrava)

PDFKlinické důsledky nízké porodní hmotnosti,dlouhodobé následky

                      Zlatohlávková B.

PDFCísařský řez z pohledu zdraví dítěte a jeho výživy

                      Wiedermannová H.

 

19:00 – 20:00 Presympozium firmy CHIESI

Předsedající: Plavka R.(VFN Praha), Wiedermannová H.(FN Ostrava)

PDFKofein v současné neonatologii

                      Plavka R.

PDFZkušenosti se zaváděním preparátu PEYONA do klinické praxe v perinatologické centru České Budějovice

                      Hanzl M.

PDFPraktické zkušenosti s Peyonou na JIRPN FN Ostrava

                      Klosová R.

 

 


ODBORNÝ PROGRAM

 

Čtvrtek 8. 11. 2012

Aula Vysoké školy báňské TU Ostrava – Poruba

 

8:25 – 9:00 ZAHÁJENÍ KONGRESU

           Projevy členů čestného předsednictva:

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Prof. MUDr. Richard Plavka, CSc., předseda ČNeoS ČLS JEP - Zpráva z výboru České neonatologické společnosti ČLS JEP

Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA, přednosta ORL kliniky FN Ostrava

 

09:00 – 10:00 1. blok - Novorozenec porozený v „šedé zóně“ – 1.část

Předsedající: Zlatohlávková B. (VFN Praha), Kantor L. (FN Olomouc)

PDFEtické aspekty zahajování péče u novorozence na hranicích viability – rozhodování v nejistotě

                      Zlatohlávková B.

                      Neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1.LF UK v Praze

Předčasný porod na hranici viability. Diagnostika, léčba, vedení porodu.

                      Hájek Z.1, Horáková V.1, Koucký M.1, Honzík J.1, Zlatohlávková B.1, Dokoupilová M.2

                      1 - Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1.LF UK v Praze

                      2 - Neonatologické oddělení, Nemocnice Hořovice

 

10:30 – 11:30 1. blok - Novorozenec porozený v „šedé zóně” – 2.část

Předsedající: Zlatohlávková B. (VFN Praha), Kantor L. (FN Olomouc)

Resuscitace novorozenců porozených ve 23.-25.týdnu podle doporučení ILCOR 2010. Je lépe více či méně?

                      Plavka R.

                      Neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1.LF UK v Praze

PDFAlgoritmus zahajování a ukončování intenzivní péče na hranici viability

                      Liška K.

                      Neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1.LF UK v Praze

 

13:30 – 15:45 2. blok - Hypoxicko-ischemická encefalopatie

Předsedající: Vobruba V., Pokorná P. (oba VFN Praha), Poláčková R. (FN Ostrava)

PDFCurrent controversies on the use of hypothermia for asphyxial encephalopathy

                      Azzopardi D.

                      Division of Neonatology, Imperial College London, London UK

PDFIndikační kritéria k řízené hypotermii v 1.linii, pasivní ochlazování

                      Poláčková R.,

                      Oddělení neonatologie FN Ostrava

PDFNeuroprotektivní hypotermie a její důsledky pro novorozenecký organizmus

                      Vobruba V.

                      Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1.LF UK v Praze

PDFCelotělová léčebná hypotermie: zkušenosti centra v ČR

                      Pokorná P.1, Klement P.1, Černá O.1, Srnský P.1, Lorenčík D.1, Augustínová J.1, Slanař O.2, Vobruba V.1

                      1 - Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1.LF UK v Praze

                      2 - Ústav farmakologie VFN a 1.LF UK v Praze

PDFVýsledky neurologického sledování dětí po těžké perinatální asfyxii léčených v novorozeneckém období

celotělovou hypotermií

                      Klement P.1, Lukášková J.2, Vobruba V.1, Černá O.1, Pokorná P.1, Srnský P.1, Lorenčík D.1,

                      Fleischnerová A.1, Šildová K.1

                      1 - Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1.LF UK v Praze

                      2 - Dětská klinika, FN Hradec Králové

 

16:15 – 17:00 Ústní prezentace vybraných posterů

Předsedající: Janota J., (TN Praha – Krč), Čihař M. (Nemocnice na Bulovce, Praha)

Relations between neurodevelopmental performance and white matter microstructure in preterm infants

at term equivalent age

                      Pazderova L., Andrew T.M. Chew, Courtney Wusthoff, Nazakat Merchant, Tomoki Arichi, Nora Tusor,

                      Frances M. Cowan, A. David Edwards, Serena J. Counsell

                      Centre for the Developing Brain Division of Imaging Sciences & Biomedical Engineering St Thomas Hospital,                       Kings College London, London UK

                      Division of Neonatology, Imperial College London, London UK

                      Department of Paediatrics, Imperial College Healthcare NHS Trust, London UK

Vliv způsobu porodu na saturaci krve v mozku u donošených novorozenců

                      Settelmayerová E., Plavka R.

                      Neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky VFN v Praze

Poporodní adaptace novorozenců narozených v šedé zóně

                      Lamberská T., Plavka R.

                      Neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky VFN v Praze

Pravděpodobnost spontánního uzávěru PDA u VLBW

                      Kučera J.1, Širc J.1,2, Šemberová J.1,2, Straňák Z.1,2

                      1 - Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

                      2 - 3. LF UK Praha

Vplyv hypotrofie na splanchnickú cirkuláciu termínových novorodencov – pilotná štúdia

                      Paulusová E.1, Zibolenová J.2, Štillová L.1, Kočvarová L.1, Maťašová K.1

                      1 - Neonatologická klinika JLF UK a UNM

                      2 - Ústav verejného zdravotníctva JLF UK Martin

 

17:00 – 18:30 Posterwalk

Vedoucí: Plavka R. (VFN Praha), Macko J. (Zlín)

Workshop hygieny rukou na Novorozeneckém oddělení FN Olomouc

                      Romanová J., Muchová M.

                      Novorozenecké oddělení FN Olomouc

Diferenciálně diagnostická rozvaha o problematice vysokého stavu bránice

                      Legerský V., Skalová M., Dort J.

                      Neonatologické oddělení, FN Plzeň

Pyridoxin dependentní epilepsie - familiární výskyt (kazuistika)

                      Kepková M., Dortová E., Dort J., Lukášová V.1, Rusnáková Š.2, Šultesová P.3, Farhanová V.4

                      1 - Neonatologické oddělení FN Plzeň

                      2 - Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno

                      3 - Centrum molekulární biologie a genové terapie Interní hematoonkologické kliniky LF MU a FN Brno

                      4 - Neurologická klinika FN Plzeň

Epifyzeolýza proximální části humeru – vzácná forma porodního traumatismu

                      Staníková A.1, Zavřelová Z.1, Skotáková J.2, Plánka L.3, Borek I.1

                      1 - Neonatologické oddělení PRM FN Brno, Brno

                      2 - Klinika dětské radiologie FN Brno, Brno

                      3 - Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, Brno

Léčba hypoxicko ischemické enecefalopatie řízenou hypotermii - naše zkušenosti a výsledky

                      Huml P.1, Dort J.1, Mocková A.1, Vondráková R.2, Farhanová V.3

                      1 - Neonatologické odd. FN Plzeň

                      2 - Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň

                      3 - Neurologická klinika FN Plzeň

Je fototerapia rizikovým faktorom pre vznik SIDS?

                      Uhríková Z.1, Maťašová K.1, Javorka K.2, Javorka M.2, Chládeková L.2, Zibolen M.1

                      1 - Neonatologická klinika JLF UK a UNM,

                      2 - Ústav lekárskej fyziológie JLF UK

Relations between neurodevelopmental performance and white matter microstructure in preterm infants

at term equivalent age

                      Pazderova L., Andrew T.M. Chew, Courtney Wusthoff, Nazakat Merchant,Tomoki Arichi, Nora Tusor,

                      Frances M. Cowan, A.David Edwards, Serena J. Counsell

                      Centre for the Developing Brain, Division of Imaging Sciences & Biomedical Engineering St Thomas’

                      Hospital, Kings College London, London UK

                      Division of Neonatology, Imperial College Healthcare NHS Trust, London, UK

                      Department of Paediatrics, Imperial College Healthcare NHS Trust, London, UK

Atypická lokalizácia novorodeneckej nekrotizujúcej enterokolitídy – kazuistika

                      Kočvarová L.1, Murgaš D.2, Višňovcová N.2, Strechová Z.1, Paulusová E.1, Maťašová K.1

                      1 - Neonatologická klinika JLF UK a UNM, Martin

                      2 - Klinika detskej chirurgie JLF UK a UNM, Martin

Vliv způsobu porodu na saturaci krve v mozku u donošených novorozenců

                      Settelmayerová E., Plavka R.

                      Neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky VFN v Praze

Poporodní adaptace novorozenců narozených v šedé zóně

                      Lamberská T., Plavka R.

                      Neonatologické oddělení s JIRP, Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Mortalita a morbidita novorozenců narozených v šedé zóně

                      Smíšek J., Melichar J.

                      Neonatologické oddělení s JIRP, Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Liečba intrakraniálnej hypertenzie pri meningoencefalitíde novorodenca

                      Chovancová D.1, Hartmannová I.1, Molnárová S.1, Horn F.2

                      1 - Novorodenecká klinika M.Rusnáka SZU a UNB, Bratislava

                      2 - Klinika detskej chirurgie DFNsP, Bratislava

Alveolární kapilární dysplázie (ACD) jako příčina letálního hypoxemického respiračního selhání

                      Matějek T.1, Matějková A.2, Solařová P.3, Malý J.1, Kokštein Z.1

                      1 - Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové

                      2 - Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové

                      3 - Oddělení lékařské genetiky LF UK a FN Hradec Králové

RetCam 3 a screening rop ve FN Ostrava

                      Timkovič J.1, Kolarčíková V.1, Cholevík D.1, Mašek P.1, Pokrývková M.2, Poláčková R.2

                      1 - Oční klinika, Fakultní nemocnice Ostrava

                      2 - Oddělení neonatologie, Fakultní nemocnice Ostrava

Srovnání metod měření hladin bilirubinu v novorozeneckém věku

                      Kantor L.1, Nepustilová J.1, Procházka M.2

                      1 - Novorozenecké oddělení FN a LF UP Olomouc

                      2 - Porodnicko gynekologická klinika FN a LF UP Olomouc

Měření hemodynamických parametrů nemocných novorozenců - první zkušenosti

                      Kantor L., Wita M.

                      Novorozenecké oddělení, Fakultní nemocnice a LF University Palackého Olomouc

Kontinuální monitorování glykémie novorozenců (kazuistika)

                      Černý M.1, Štechová K.3, Ulmannová T.3, Špálová I.2, Bartášková D.4, Brabec R.1, Vlk R.2, Zoban P.1

                      1 - Novorozenecké oddělení s JIRP, FN v Motole

                      2 - Gynekologicko-porodnická klinika, FN v Motole

                      3 - Pediatrická klinika, FN v Motole

                      4 - Interní klinika FN v Motole a 2. LF UK v Praze

Pravděpodobnost spontánního uzávěru PDA u VLBW

                      Kučera J.1, Širc J.1,2, Šemberová J.1,2, Straňák Z.1,2

                      1 - Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

                      2 - 3. lékařská fakulta University Karlovy, Praha

Vplyv hypotrofie na splanchnickú cirkuláciu termínových novorodencov - pilotná štúdia

                      Paulusová E.1, Zibolenová J.2, Štillová L.1, Kočvarová L.1, Maťašová K.1

                      1 - Neonatologická klinika JLF UK a UNM

                      2 - Ústav verejného zdravotníctva JLF UK Martin

Bodová cvičební metoda MUDr. Kleplové a její možnosti v časné diagnostice jemných odchylek

u novorozenců

                      Kleplová V.

                      Pohybové studio MUDr. Kleplová, Oldřichov

Renesance kofeinu?

                      Zupková K.1, Poláčková R.1,2, Klosová R.1

                      1 - Oddělení neonatologie FN Ostrava

                      2 - Lékařská fakulta OU v Ostravě

 

 

Pátek 9. 11. 2012

Aula Vysoké školy báňské TU Ostrava – Poruba

 

8:30 – 10:30 3.blok – Anestézie a analgézie v novorozeneckém věku

Předsedající: Macko (Zlín), Kokštein (Hradec Králové), Straňák (ÚPMD Praha)

PDFFetální a neonatální percepce bolesti

                      Macko J.

                      Novorozenecké oddělení Krajské nemocnice T. Bati Zlín

PDFÚvod do anestézie novorozence   MPG1  MPG2

                      Mixa V.

                      KARIM FN Praha Motol

PDFFarmakologická analgosedace na novorozenecké JIP

                      Kopecký P.

                      Neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky VFN v Praze

PDFNefarmakologické přístupy ovlivnění bolesti u novorozence

                      Malý J.

                      Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové

PDFÚloha klinické farmakologie v analgosedaci pacientů léčených řízenou hypotermií

                      Pokorna P.1,2, Vobruba V.1, Slanař O.3, E.D. Wildschut2, J. van den Anker2, D. Tibboel2

                      1 - Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1.LF UK v Praze

                      2 - Intensive Care and Department of Pediatric Surgery, Erasmus MC – Sophia Childrens Hospital,

                      Rotterdam, the Netherland

                      3 - Ústav farmakologie VFN a 1.LF UK v Praze

 

11:00 – 11:10 Vyhlášení výsledků voleb do ČNeoS ČLS JEP (Čihař M.)

 

11:10 – 12:45 4.blok – Fyziologický novorozenec. Varia.

Předsedající: Mydlilová (Praha – Krč), Dort J. (FN Plzeň)

PDFInovace a použití nových přístupů v péči o novorozence

                      Mydlilová A.

                      Národní laktační centrum, Thomayerova nemocnice Praha – Krč

PDFRůstové křivky (grafy) pro nedonošené novorozence – stálý otazník

                      Burianová I.

                      Novorozenecké odd. s JIP, Thomayerova nemocnice Praha - Krč

PDFProblematika pertuse v novor. a časném kojeneckém období – pilotní projekt ochrany novorozenců před

černým kašlem

                      Straňák Z.1, Černá M.2, Fabiánová K.1

                      1 - Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

                      2 - Státní zdravotní ústav, Praha


Sborník abstrakt

  XXVIII. Neonatologické dny 7. - 9. listopadu 2012 Úvodní strana