Aktuality:

 

Milé kolegyně, milí kolegové a všichni, kteří pečujete o novorozence v ČR

Dne 6.1. 20021 bylo zvoleno předsednictvo České Neonatologické Společnosti (ČNeoS) a nově zvolený Výbor ČNeoS zahájil čtyřleté funkční období. Všichni členové Výboru jsou připraveni, ochotni a schopni konsenzuálně pracovat ve všech oblastech působnosti Výboru.

Absolutní prioritou nového Výboru na začátku funkčního období jsou:

  1. aktualizace a revize stávajících doporučených postupů
  2. nová doporučení se zaměřením na problematiku péče o fyziologického novorozence (bonding, hypoglykemie, hyperbilirubinemie, kojení atd.) a aktuální problémy neonatologie (elektivní SC, ARDS, near term, late preterm apod.)
  3. změna komunikace Výboru se členskou základnou – Facebook, Instagram, nové internetové stránky

Výbor prosí každého, kdo se chce aktivně i pasivně zapojit do odborného života české neonatologie, aby nyní sledoval stránky www.neonatology.cz. Dne 22.1.2021 byly zprovozněny účty ČNeoS na Facebooku a Instagramu. Sociální sítě nám umožní vzájemně rychlou komunikaci. Výbor předpokládá, že řada témat, problémů a návrhů může a/nebo musí být iniciována členskou základnou. Členská základna ví nejlépe, která témata jsou důležitá a která snesou odkladu.

Během přechodného období Výbor ruší všechna doporučení, která jsou po datumu platnosti. Výbor ruší také všechna klinická doporučení, která jsou prezentována na našich stránkách bez uvedení zdroje. (viz www.neonatology.cz)

Předpokládaný termín zahájení provozu nových stránek www.neonatologie.cz: 1.4.2021

Ostatní (velmi pestré a četné) aktivity Výboru budou pravidelně prezentovány na Facebooku a nových stránkách.

Jménem Výboru se těšíme na vaše reakce, odpovědi a příspěvky.

 

Za Výbor ČNeoS

Zbyněk Straňák – předseda ČNeoS

Jan Janota – místopředseda ČNeoS

Jan Malý – vědecký sekretář ČNeoS


Stanovisko České neonatologické společnosti ČLS JEP k vyjádření pana Škárky

Dne 3. listopadu 2020 v Praze

Téměř 10% novorozenců v České republice se rodí s porodní hmotností nižší než 2500g. Vzhledem k dynamickému rozvoji postupů intenzivní péče v neonatologii i následné vývojové péče v posledních 30 letech se významně zlepšil osud i těch nejkřehčích novorozenců. Riziko závažného postižení i v hmotnostní skupině pod 1000g plynule klesá. Z dlouhodobého hlediska je z nich 78 % zdravých. Jejich sledování je věnována trvale velká pozornost.

Vyjádření pana Škárky je výrazem absolutní neznalosti této problematiky a urážkou nejen původně nedonošených dětí, ale i všech těch, kteří potřebují pomoc společnosti. Tyto nepřijatelné výroky dehonestují práci týmů neonatologických oddělení i všech spolupracujících oborů, kteří se na vynikajících výsledcích podílejí. Jsou velmi neuctivé k rodičovské organizaci Nedoklubko a zvláště rodičům těchto dětí, kteří v mnoha případech dokázali svojí péči zázraky.

Výbor ČNeoS se ostře ohrazuje proti vyjádření pana Škárky, jehož názor na předčasně narozené děti byl uvedený v řadě sdělovacích prostředků.

Za výbor České neonatologické společnosti ČLS JEP

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.


 

Informace ČNeoS k nemoci COVID-19


Odborné akce:

03.11.2021

XXXVI. NEONATOLOGICKÉ DNY

XXXVI. NEONATOLOGICKÉ DNY se budou konat v novém termínu 3. - 5. 11. 2021 v Ostravě.

Více informací na stránkách www.neonatology2020.cz

Změna


03.09.2021

New Frontiers in Neonatology – Protect Fetal and Neonatal Brain Development - Změna termínu !!!

Milé kolegyně, milí kolegové,

s ohledem na epidemiologickou situaci pokračující pandemie COVID 19 a nově přijatá opatření byl workshop New Frontiers in Neonatology - Protect Fetal and Neonatal Brain Development přeložen na 3.9.2021. Program workshopu zůstává beze změn. Věříme, že v příštím roce proběhne populární workshop v tradičním formátu, s osobní přítomností významných zahraničních lektorů a s možností neomezeného pohybu účastníků na odděleních Ústavu pro péči o matku a dítě.

Kolegové, kteří již zaplatili registrační poplatek, budou kontaktováni na začátku září a bude s nimi domluven individuální postup (vrácení registračního poplatku, převedení poplatku na příští rok ev. účast na jiné odborné akci pořádané ÚPMD Podolí).

V úctě a s přáním všeho dobrého Zbyněk Straňák

Obrázek

Více informací na stránkách ÚPMD: https://www.upmd.cz/2020/05/21/new-frontiers-in-neonatology-protect-fetal-and-neonatal-brain-development/

New Frontiers 2020Archiv událostí:

06.11.2019

XXXV. NEONATOLOGICKÉ DNY

Neonatologické dny 2019

Více viz stránky kongresu (po kliknutí na obrázek)

 


06.09.2019

New Frontiers in Neonatology 6.9.2019: Enteral Feeding and Necrotizing Enterocolitis: Practice Essentials and Future Directions

Milé kolegyně, milí kolegové

V letošním roce je workshop New Frontiers in Neonatology zaměřený na problematiku enterální výživy, prevenci a léčbu nekrotizující enterokolitidy. Připravili jsme intenzívní celodenní pracovní setkání, na kterém se představí mezinárodně uznávaní odborníci z Německa, Irska, Velké Británie a České republiky. V letošním roce jsme zařadili novou sekci – neonatální kvíz. Pod vedením lektorů můžete u prezentovaných případů navrhnout další klinický postup a následně diskutovat možné klinické dopady. Sekce neonatálního kvízu bude interaktivní, s video prezentacemi a teoretickými podklady.

Během setkání budete mít opět možnost absolvovat vizitu s přednášejícími a diskutovat v malých skupinách o aktuálních problémech neonatologie.

Podrobné informace na www.upmd.cz/newfrontiers

New Frontiers 2019

Pozvánka ke stažení: pozvanka_new_frontiers_2019.pdf


31.05.2019

Extrémně nezralý novorozenec (ENN) III. se zaměřením na „šedou zónu“

Pořádá: Nadační fond Vita et Futura, Česká neonatologická společnost JEP a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Místo konání: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF a VFN, Apolinářská 18, 128 00, Praha 2 (posluchárna + knihovna)

Datum konání: 31. 5. – 1. 6. 2019

Kontakt: Mgr. Olga Štajnrtová, sekretariát Neonatologického oddělení e-mail: Olga.stajnrtova@vfn.cz

Charakteristika kurzu: Dvoudenní kurz je zaměřen na rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností v problematice extrémně nezralých novorozenců. Teoretická část bude věnována stále živým tématům a aktuálně novým trendům ve ventilační podpoře, způsobu podávaní surfaktantu a ve výživě. Většina přednášek bude zohledňovat specifika „šedé zóny“, tzn. novorozenců porozených ≤ 25. týdnu těhotenství. Ve druhé části budou modelovány charakteristické klinické situace a jejich řešení včetně praktických nácviků některých dovedností. Každý účastník získá certifikát o absolvování kurzu s hodnocením 12 bodů ČLK.

Cílová skupina: Pediatři pracující na novorozeneckých úsecích, mladí neonatologové pracující na JIMP a JIRP.

Více informací viz pozvánka


11.04.2019

XXXVI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - ŠTEMBEROVY DNY

Perinatologická konference 2019

Více viz stránky kongresu (po kliknutí na obrázek)


11.04.2019

4. Dny novorozeneckých kazuistik

ZÁMEK ZBIROH

11. – 12. dubna 2019

pořádá Novorozenecké oddělení Nemocnice Hořovice pod záštitou České neonatologické společnosti ČLS JEP

kazuistiky2019.jpg

POZVÁNKA


18.01.2019

Seminář PERINATOLOGIE a FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY věnovaný problematice fetálního růstu a postnatálním důsledkům fetálního programingu

pořádají

ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ, 3. LF UK A KATEDRA GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ IPVZ

Přednášející: Professor Francesc Figueras

Program:

  • Update in Fetal Growth Restriction
  • Morphological and functional consequences of fetal programing

Místo konání: Praha, ÚPMD 18. ledna 2019 od 9:00 do 12:00

Vice viz pozvánka ZDE ve formátu PDF


1 2 3 4 5