Výsledky péče o novorozence v ČR:

Česká Republika se svými výsledky morbidity (nemocnosti) a mortality (úmrtnosti) řadí mezi země s nejlepší péčí o novorozence. Konkrétní údaje naleznete v následujících prezentacích členů výboru ČNeoS z kongresů Perinatologické sekce České gynekologicko - porodnické společnosti.

Výsledky jednotlivých ukazatelů jsou seřazeny podle jednotlivých roků (tabulky) a vybraných ukazatelů (grafy). Souhrné prezentace od Prof. Plavky (mortalita a časná morbidita) a Doc. Zobana (pozdní morbidita) naleznete níže.

 

Výsledky mortality a česné morbidity Prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.

 • Neonatální mortalita a morbidita Česká republika 2012 – R. Plavka:

NU 2012

 • Neonatální mortalita a morbidita Česká republika 2013 – R. Plavka:

NU 2013

 • Neonatální mortalita a morbidita Česká republika 2014 – R. Plavka:

NU 2014

 • Neonatální mortalita a morbidita Česká republika 2015 – R. Plavka:

NÚ 2015

 • Neonatální mortalita a morbidita Česká republika 2016 – R. Plavka:

NÚ 2016

 

 • Neonatální mortalita a morbidita Česká republika 2017 – R. Plavka:

Neonatální morbidita a mortalita 2017


 • Neonatální mortalita a morbidita Česká Neonatologická Síť 2017 – J. Smíšek, R. Plavka:

Česká Neonatologická Síť 2017

 • Neonatální mortalita a morbidita Česká republika 2018 – R. Plavka, J. Smíšek:

NÚ 2018

 

 

Výsledky pozdní morbidity Doc. MUDr. Petr Zoban, CSc.

 • Pozdní morbidita dětí s velmi nízkou porodní váhou v ČR v období 1997-2003 – P. Zoban:

PM 2006

 • Pozdní morbidita dětí s velmi nízkou porodní váhou 1997 – 2005 – P. Zoban:

PM 2005

 • Pozdní morbidita perinatálně ohrožených dětí v ČR 1997 – 2006 – P. Zoban:

PM 2006

 • Hlavní faktory ovlivňující kvalitu života perinatálněohrožených novorozenců (pozdní morbidita 2000 - 2011) - P. Zoban:

PM 2011

 • Jak dále zlepšit dlouhodobý vývoj nedonoešených dětí ? (pozdní morbidita 2000 - 2012) - P. Zoban:

PM 2012

 • Jak dále zlepšit dlouhodobý vývoj nedonoešených dětí ? (pozdní morbidita 2000 - 2012) - P. Zoban:

Výsledky pozdní morbidity 2013 - 2014

 

Extrémně nezralý novorozenec (C) CNeoS