XXI. celostátní konference ošetřovatelských profesí pracujících v péči o novorozence - České Budějovice 2012 - přednášky ke stažení

Obrázek

 • Atrézie jícnu - nečekané komplikace (stáhnout)

 • Celoplošný novorozenecký screening sluchu (stáhnout)

 • Léčba hypoxicko - ischemické encefalopatie řízenou hypotermií (stáhnout)

 • Očekávání matek během porodu a po porodu (stáhnout)

 • Ošetřovatelská péče o novorozence s atrézií jícnu (stáhnout)

 • Ošetřovatelská péče o pupeční pahýl (stáhnout)

 • Porod bez násilí - stálá inspirace (stáhnout)

 • Přirozený porod v porodnici (stáhnout)

 • Včasná diagnostika - předpoklad včasné péče o děti se sluchovým postižením (stáhnout)

 • Význam placentární transfuze pro časnou adaptaci novorozence (stáhnout)

 • Změny ve specializačním vzdělávání v oboru intenzivní péče v perdiatrii (stáhnout)

 • Život ohrožující průbeh RSV infekce - kazuistika (stáhnout)