Česká neonatologická společnost ČLS JEP pod záštitou Neonatologického oddělení FN BRNO pořádá

XXXII. NEONATOLOGICKÉ DNY

5.-7.10.2016

Více informací, odborný program a registrace na webu: http://www.neonatologickedny2016.cz/

Zámek Valeč - Neonatologické dny 2016

 

Odborný program:

Středa - 5. 10. 2016

PRESYMPOSIUM   16:00 – 18:25

16:00 – 16:10

Přivítání

Ivo Borek

Předsedající:

Zuzana Zavřelová, Marek Kučera

1. Z historie výživy nezralých novorozenců ( 15 min. )

B. Zlatohlávková

___________________________________________________________________________

2. Záludnost virové infekce pro nezralé děti ( 15 min. )

F. Kopřiva

___________________________________________________________________________

3. Výživové požadavky novorozenců ( 15 min. )

M. Pánek, P. Janec

COFFEE BREAK  17:10 – 17:40

Předsedající:

Tomáš Jimramovský, Andrea Staníková

4. Jsou rozdíly ve složení nativního mateřského mléka po manipulaci ( pasterizaci a zamražení ) ? ( 15 min. )

- Biologicky aktivní složky

J. Krejsek

___________________________________________________________________________

5. Jsou rozdíly ve složení nativního mateřského mléka po manipulaci ( pasterizaci a zamražení ) ? ( 20 min. )

- Makronutrienty – výsledky studie MIRIS II

I. Burianová, J. Malý

VEČEŘE, VOLNÝ PROGRAM  18:25

 


Čtvrtek – 6. 10. 2016

8:00 – 17:10

8:00 – 8:15

Slavnostní zahájení, zpráva místopředsedy ČNeoS o činnosti výboru

Martin Čihař

I. blok: Protektivní způsoby stabilizace a ventilace nezralého

novorozence + panelová diskuze  8:15 – 10:15

Předsedající:

Tomáš Juren, Jan Hálek

1. Stačí současná doporučení ( ILCOR, ECR, AAH ) pro účinnou stabilizaci nezralých novorozenců ? ( 20 min. )

T. Lamberská

___________________________________________________________________________

2. CPAP vs HFNC – kdy, u koho a jak ? ( 20 min. )

P. Kopecký

___________________________________________________________________________

3. Optimalizace UPV u nezralých novorozenců. Od RDS k BPD. ( 25 min. )

R. Plavka

___________________________________________________________________________

4. Air-leak syndrom u nezralých novorozenců ( 20 min. )

L. Pazderová

PANELOVÁ DISKUZE  9:40 – 10:15

COFFEE BREAK  10:15 – 10:45

II. blok: Interdisciplinární propojení neonatologie s cílem

pozitivního ovlivnění zdraví dítěte  10:45 – 12:05

Předsedající:

Jozef Macko, Milena Dokoupilová

1. EXPOSOM: nový koncept studia faktorů působících na prenatální a postnatální

vývoj dětí a jeho aplikace v brněnských kohortových studiích ( 25 min.)

J. Klánová

___________________________________________________________________________

2. Nové trendy v prenatální diagnostice ( 20 min. )

I. Grochová

___________________________________________________________________________

3. Diferenciační procesy v CNS ( II. Migrační procesy a jejich vulnerabilita ) ( 20 min. )

J. Mourek

OBĚD  12:05 – 13:30

III. blok: Tradiční témata ve světle nových poznatků  13:30 – 15:10

Předsedající:

Martin Čihař, Renáta Poláčková

1. Resuscitace a podpora poporodní adaptace novorozence – nová doporučení ( 20 min. )

K. Liška

___________________________________________________________________________

2. Současný pohled na oxygenaci extrémně nezralých novorozenců ( 20 min. )

P. Zoban

___________________________________________________________________________

3. Diagnostika a zahájení léčby časné novorozenecké sepse: jsme dál ? ( 20 min. )

J. Janota

___________________________________________________________________________

4. Současný stav dětské a neonatální paliativní péče v ČR ( 20 min. )

M. Mojžíšová, J. Macko, L. Hrdličková

COFFEE BREAK + POSTER WALK  15:10 – 15:40

Zdeněk Kokštein, Martin Matas

IV. blok: Posterová sekce (vybrané postery)  15:40 - 17:10

Předsedající:

Zdeněk Kokštein, Martin Matas

DIVADELNÍ A SPOLEČENSKÝ VEČER – 19:30

Pátek – 7. 10. 2016

9:00 – 13:00

9:00 – 9:15

Projev předsedy České neonatologické společnosti ČLS JEP

Lumír Kantor

Sdělení předsedy volební komise o výsledcích voleb do budoucího výboru ČNeoS

Zdeněk Kokštein

9:15 – 9:30

Křest knihy

Laura Janáčková, Jiří Dort

V. blok: Perinatologická spolupráce + panelová diskuze  9:30 – 11:15

Předsedající:

Milan Hanzl, Miloš Černý

1. Prepartální péče o monochoriální dvojčetné těhotenství ( 20 min. )

L. Hruban

___________________________________________________________________________

2. Management pacientek s PPROM ve 24. – 34. týdnu gravidity ( 20 min. )

R. Gerychová, L. Hruban, M. Ježová, P. Janků

___________________________________________________________________________

3. Elektivní císařský řez z pohledu porodníka ( 20 min. )

A. Roztočil

___________________________________________________________________________

4. Elektivní císařský řez z pohledu neonatologa ( 20 min. )

Z. Straňák

PANELOVÁ DISKUZE  10:50 – 11:15

COFFEE BREAK + POSTER WALK  11:15 – 11:45

Zdeněk Kokštein, Martin Matas

VI. blok: Fyziologický novorozenec – stálá výzva  11:45 – 13:00

Předsedající:

Blanka Zlatohlávková, Iva Burianová

1. Kojení s cytomegalovirem ( 20 min. )

M. Pánek, J. Pánková Hrabáková

___________________________________________________________________________

2. Jaká je bezpečná poloha při prvním přiložení donošeného novorozence ? ( 20 min. )

M. Weberová Chvílová

___________________________________________________________________________

3. Donošený novorozenec – stálá výzva ( 20 min. )

A. Mydlilová