XXXIV. Neonatologické dny

10. - 12. 10. 2018

Hradec Králové

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

je mi velkou ctí a potěšením, že Vás mohu co nejsrdečněji pozvat na XXXIV. neonatologické dny, které se budou konat ve dnech 10. – 12. října 2018 v Hradci Králové.

Jsme si vědomi skutečnosti, že dnešní uspěchaná doba, přinášející celou řadu povinností a starostí, limituje Váš volný čas. Přesto věříme, že Vás připravovaný odborný program kongresu osloví a budeme Vás moci přivítat v našem krásném městě. Neméně důležitou součástí každého ročníku je příležitost k vzájemným setkáním a možnost se alespoň na chvíli zastavit a přátelsky si popovídat, popřípadě relaxovat při procházce a nechat se oslovit příjemnou podzimní atmosférou historické části města.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vynasnažíme se, aby XXXIV. ročník Neonatologických dnů splnil všechna Vaše očekávání a těšíme se na setkání s Vámi.

Jménem pořadatelů – lékařů a sester neonatologického úseku Dětské kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Hradci Králové

se těší na setkání

doc. MUDr. Zdeněk Kokštein, CSc.
primář Novorozeneckého úseku Dětské kliniky LF UK a FN Hradec Králové

 

Neonatologické dny 2018

 

Hlavní informace:

Program

neodny2018.pdf

Termín konání
10.-12.10.2018

Místo konání
Kongresové centrum ALDIS,
Eliščino nábřeží 375
Hradec Králové

Pořádá
Česká neonatologická společnost ČLS JEP

Záštita
Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové


Vědecký výbor
prof. MUDr. Richard Plavka, Ph.D.
prof. MUDr. Zbyněk Straňák, Ph.D.
doc. MUDr. Zdeněk Kokštein, CSc.
doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.
prim. MUDr. Josef Macko, Ph.D.
MUDr. Jan Malý, Ph.D.

Organizační výbor
doc. MUDr. Zdeněk Kokštein, CSc. a kolegové

Témata
Témata jsou uvedena v harmonogramu programu
Téma posterové sekce: Chyby a omyly v diagnostice a léčbě

Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.