Počty novorozenců a novorozenecká úmrtnost

Data z let 1999 - 2016 pocházejí ze sběru dat organizovaného Českou Neonatologickou Společností, uvedená data před rokem 1999 pocházejí z Českého Statistického Úřadu.

Celkový počet živě narozených dětí v ČR v letech 1990 - 2018

Počet narozených NNPH v jednotlivých hmotnostních kategoriích 1999 - 2018

Novorozenci v jednotlivých hmotnostích kategoriích novorozenců s nízkou porodní hmotností (NNPH)

Novorozenecká mortalita celková a bez VVV v ČR v letech 1999 - 2018

Počet dětí zemřelých do 28. dne po porodu s vrozenou vývojovou vadou (VVV) nebo bez VVV.

Počet narozených dětí a novorozenecká mortalita s VVV v ČR v letech 1999 - 2018

Novorozenecká úmrtnost NNPH bez VVV v jednotlivých hmotnostních kategoriích 1999 - 2018

Novorozenci v jednotlivých hmotnostích kategoriích novorozenců s nízkou porodní hmotností (NNPH)